Огнян Ценков подпомогна шампионки от Спортен клуб по кану-каяк "Ванто" - Видин

Видин ->

Другото лице на воините ни – разказ за Голямата война чрез малките истории на участниците в нея

Видин ->

Интересни концерти подготвя Симфониета – Видин през новия творчески сезон

Приоритетно се работи за закупуване на нови инструменти за оркестрантите
Видин ->

Уникална находка – керамична глава на богинята майка, намериха археолози край Майор Узуново

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Огнян Ценков, кмет на община Видин: Бюджет 2018 е амбициозен, но разумен и балансиран

снимка на nie

Бюджет 2018 година е амбициозен, но разумен и балансиран; бюджет в условията на изпълнението на финансово-оздравителен план. Това заяви кметът на община Видин Огнян Ценков при откриването на провелото се днес, 11 януариq обществено обсъждане на проекта на бюджет на Общината за 2018 година. Едно обсъждане, което премина повече като информационна среща, главно заради отсъствието на граждани, които да изразят мнение или да дадат предложения по представения проект за бюджет.

Планираният общински бюджет за 2018 година е в размер 40 322 944 лв., от които държавни приходи 23 891 268 лв. и приходи от местни дейности 16 431 676 лв., съобщи кметът на Видин.

„За сравнение, приетият в началото на 2017 година бюджет беше 35 935 570 лв., в края на миналата година, след актуализацията, приключихме годината с бюджет 45 410 701 лв. Надявам се, че и за 2018 година в края на годината ще имаме актуализация с увеличение – ще работим именно в тази насока“, посочи градоначалникът. „Принципът, който ние залагаме, е строга финансова дисциплина. Нашата философия е увеличаването на приходите да е на база по-висока събираемост и по-удачно разпореждане с програмата за общинската собственост. Удържахме на поетия ангажимент и обещанието, дадено в началото на мандата, да не увеличаваме местните данъци и такси“, подчерта Огнян Ценков.

Кметът разясни, че бюджетът трябва да бъде представен пред министъра на финансите за одобрение – това е изискване във връзка с обстоятелството, че Община Видин е в списъка с общините в недобро финансово състояние. Едва след получаване на това одобрение, бюджетът може да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Общински съвет – Видин.

Градоначалникът изброи и основните задачи, които с екипа му си поставят за изпълнение през 2018 година. На първо място Ценков посочи продължаване на финансовото стабилизиране на Общината. Като втори приоритет кметът определи реализация на големите проекти, подготвени през последните две години – реконструкция на централната градска част; обновяване и модернизиране на Средно училище „Цар Симеон Велики“ и Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“; ремонт на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“; ремонт на Гребната база; реставрация и консервация на Общинския драматичен театър; саниране на жилищни сгради; подготовка на проекти за осигуряване на средства за реставрация, консервация и социализация на „Баба Вида“ и за възстановяване на Синагогата.

Третата основна задача пред кметската администрация е подобряване на жизнената среда. Тук влиза облагородяване на местата за живеене (облагородяване на околоблоковите пространства, подобряване на пътната и уличната инфраструктура, програма „Местни инициативи“); подобряване на здравеопазването (здравни кабинети в училищата, медицинско обслужване в детските градини и детската ясла, детската млечна кухня и Общински съвет за наркотични вещества); сериозни дейности в социалната сфера.

Четвъртият приоритет е привличане на инвестиции, разкриване на работни места и намаляване на безработицата. „Изпълнението на проектите неминуемо ще доведе до разкриване на нови работни места. Финансовото стабилизиране на Общината връща към нас доверието като лоялен партньор от страна на реалния сектор – доказателство за това е разкриването на нови работни места в съществуващи предприятия през 2017 година и увеличаващият се интерес на инвеститори към Община Видин“, заяви Огнян Ценков. Развитието на туризма и привличането на повече туристи на база на културно-историческите забележителности и съхранените традиции е друга основна задача, допълни кметът на Видин.

„Целта ни е да задържим хората и да спрем тенденцията за обезлюдяване на нашия край; да създадем условия младите хора да останат във Видин, да се развиват тук, тук да отглеждат децата си. След две години на усилена работа, започваме една година, която считаме, че ще бъде година на наистина видимите резултати“, заяви в заключение кметът на Видин Огнян Ценков. Той прикани всички, които имат предложения относно бюджета на Общината, да ги обмислят и представят в писмен вид. 

Проекто-бюджет 2018 в цифри

В проекта за бюджет на Община Видин за 2018 година в частта на държавно делегираните дейности са планирани 23 891 268 лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2018 година възлизат на 21 227 604 лв. и се разпределят в следните функции: „Общодържавни служби“ – 1 981 700 лв.; „Отбрана и сигурност“ – 196 510 лв.; „Образование“ – 14 726 447 лв.; „Здравеопазване“ – 855 441 лв.; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 2 210 056 лв.; „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 1 257 450 лв.

4 659 200 лв. са трансферите от държавата, в които влизат изравнителна субсидия в размер на 3 590 200 лв. и целеви трансфери за капиталови разходи 1 079 000 лв. В проекта за бюджет на Община Видин за 2018 година в частта на местни дейности общо приходите възлизат на 16 431 676 лв. Планираните данъчни приходи са: патентен данък – 143 481 лв.; данък върху недвижимите имоти – 1 319 766 лв., данък МПС – 3 102 186 лв.; данък при придобиване на имущество – 933 500 лв.; туристически данък – 13 700 лв. Планираните неданъчни приходи са общо 7 056 217 лв., в това число: приходи от продажба и наеми – 1 202 652 лв., такси – 4 550 578 лв., глоби – 550 000 лв., други неданъчни приходи в размер на 480 900 лв., данък ДДС – 468 713 лв.

Разходите за местни дейности за функция „Общинска администрация“ са определени в размер 6 288 969 лв.; за функция „Образование“ за детските градини – 993 995 лв.; в направление „Социални услуги“ – 418 224 лв.; направление „Култура“ – 492 646 лв.; за Кметство Дунавци – 37 957 лв.; за „Обреден дом“ – 141 133 лв.; към „Спортни имоти“ – 108 695 лв.; за „Общински приют за кучета“ – 38 030 лв., за Общинско предприятие „Пазари и паркинги“ – 236 032 лв.; за Общинско предприятие „Регионално дето за битови отпадъци“ – 233 746 лв.

НИЕ