Вие сте тук

Любомир Георгиев, директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин: Отстояваме мястото на ГПЧЕ като лидер в чуждоезиковото обучение в област Видин

Primary tabs

„НИЕ”: Г-н Георгиев, каква беше 2015 г. за Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”? Любомир Георгиев: 2015 г. според мен е една от най-успешните години за Гимназията. Основание за една такава оценка ми дават резултатите, постигнати през миналата година, както и многото дейности, свързани с различни мероприятия, посветени основно на 45-годишната на училището. През учебната 2014/2015 г. нашите зрелостници се представиха много успешно на държавните зрелостни изпити, като резултатът на зрелостния изпит по български език постави Гимназията не само на първо място в област Видин, но и в петдесетицата на страната. При почти всички останали предмети също сме с най-добри резултати във Видинска област – особено ни удовлетворяват високите резултати по английски език: 5,20 среден успех от Държавния зрелостен изпит, което също ни нарежда на едно от първите места в страната.  Отстояваме мястото си на лидер в чуждоезиковото обучение в област Видин. През миналата година наши ученици спечелиха призови места на национални олимпиади и национални състезания по английски език. През 2015 г. ГПЧЕ „Йордан Радичков” стана и изпитен център за придобиване на сертификати от университета „Кеймбридж” – лятото на миналата година 15 наши ученици и един учител успешно положиха изпитите и получиха такива сертификати, а в момента нови две групи ученици се подготвят усилено за успешно придобиване на сертификат. Отлични резултати постигнаха нашите ученици и по френски език, който при нас се изучава като втори профилиращ предмет – на националната олимпиада четирима наши ученици се класираха на призови места, при това в конкуренция с ученици, които изучават този език като първи чужд, включително ученици от френските гимназии. Успешно беше и представянето на олимпиадата по български език, традиционно силни бяха и резултатите по история. Освен на олимпиадите, учениците ни заеха призови места и на национални състезания – тук мога да посоча националния кръг на състезанията на „Лонгман”, както и „Цветната олимпиада”.  С риск да пропусна някой, ще спомена имената на наши ученици, които особено се отличиха през миналата година. Първо място на „Цветната олимпиада” по английски език зае Александър Цолов; големи са успехите по френски език на Борислава Апостолова, Евгения Димитрова и Вяра Момчилова. Можем да отличим още: Полина Павлинова (сега ученичка в 11 клас), Кирил Иванов (10 клас), Джулия Стефанова (10 клас), Катя Асенова (сега ученичка в 12 клас) и други. Стремим се да поддържаме високо ниво на образованието и смятам, че резултатите на нашите ученици показват, че успяваме.  Цялата 2015 г. премина под знака на 45-годишнината от създаването на Английската гимназия. Бяха организирани много мероприятия, като специално бих желал да отбележа ролята на нашето училищно настоятелство – оказаха съдействие във всичко, което касаеше организирането на мероприятията за отбелязване на празника. Двата гвоздея на юбилея бяха концертът в театъра и хепънинга на площад „Бдинци”, организиран от нашите ученици – това са две мероприятия, които бяха емблематични за целия град. Подарихме на видинлии и един чудесен Коледен концерт, в който участваха единствено наши ученици.  Изключително горди сме с третото място в страната на ученическите първенства, което завоюва нашият отбор по лека атлетика – тази година се надяваме на още по-добри резултати. Много успешно е и младежкото театрално студио към Драматичния театър – то изцяло е съставено от ученици от Английската гимназия. Така че в нашата гимназия всеки ученик има възможност да развие своите таланти и интереси както в рамките на учебната програма, така и чрез разнообразни извънкласни занимания.  „НИЕ”: Успешна ли беше кампанията за прием на ученици през учебната 2015/2016 г.? Любомир Георгиев: Реализирахме много добър прием – почти 100% пълняемост на четирите паралелки, в които обявихме прием. Трябва да отбележа и изключително високия бал, с който влязоха учениците след седми клас – направи ми впечатление, че в сравнение с предишни години, миналата година балът беше много висок. Можем да кажем, че най-добрите ученици в област Видин дойдоха в Гимназията с преподаване на чужди езици.  Освен с добрия прием, гордеем се, че през миналата година нашите зрелостници отново успяха на 100% да се реализират в избраните от тях висши учебни заведения. Около 20% от зрелостниците успешно кандидатстваха в чуждестранни университети – в Англия, Германия, Холандия, Дания и други държави; значителна част от завършилите миналата година наши ученици пък вече са студенти в Софийския университет и в УНСС, като повечето изучават специалности, свързани с английски, немски и френски език. Като цяло учениците, завършили Гимназията с преподаване на чужди езици във Видин, се реализират успешно в най-престижните български и чуждестранни университети.  „НИЕ”: Успявате ли да се сработите с новото ръководство на община Видин? Любомир Георгиев: Безспорно изключително важно е ръководството на една община да приема образованието като свой приоритет. Моите впечатления са, че кметът и неговият екип добре съзнават важността на образованието като една от малкото все още функциониращи на високо ниво сфери във Видин.  Училището е общинско и едно от задълженията на Община Видин е да се грижи за материалната база. Ние се опитваме със средства от делегирания бюджет да правим козметични ремонти и да подобряваме материалната база, както и да реагираме при аварии – само за последните няколко дни се наложи 10 радиатора да бъдат подменени, което не е никак малък разход. Успяхме със собствени средства и с дарения да направим пристройка под учителския корпус, където обособихме Актова зала и „Кът на славата” – няколко различни мероприятия, сред които и изложби с творби на наши ученици, вече бяха организирани там. За по-сериозни ремонти обаче не разполагаме със средства и разчитаме главно на помощта на Община Видин.  На този етап мога да каже, че срещаме съдействието на настоящото ръководство на Община Видин, както впрочем, и на Областна управа. Мога само да адмирирам досегашните начинания на общинското ръководство и основание за това ми дава срещата, която беше организирана с директорите на видински училища. Тази среща беше инициирана от Община Видин и комисията по образование към Общинския съвет и всяко едно училище имаше възможност да постави своите проблеми. С малки изключения, основният проблем за видинските училища е нуждата от извършване на мерки за енергийна ефективност, това е най-големият проблем и за нашата гимназия, а освен това ни е нужен и модерен физкултурен салон. На тази среща кметът на Видин Огнян Ценков и заместникът му Венци Пасков ни увериха, че проблемите на училищата постепенно ще бъдат решавани.  „НИЕ”: Освен към поддържане на високо качество на предоставяното образование, към какво още ще насочите вниманието си? Любомир Георгиев: Наш приоритет е кандидатстването и изпълнението на различни проекти, което всъщност е и пряко свързано с усилията ни за подобряване на учебния процес. И в момента успешно работим по европейската програма „Еразъм +”. Кандидатстваме и по Програмите за трансгранично сътрудничество – за пръв път Английската гимназия кандидатства като водеща организация и партньор в подобни трансгранични проекти. Имаме подаден един проект по Трансграничната програма България – Румъния, като водещият партньор по проекта е от румънския град Турну Северин. Участваме и в два проекта по трансграничната програма със Сърбия – единият проект е в сътрудничество с организации от Алексинац и Зайчар, по вторият проект партньорът ни е от Княжевац. Най-общо трите проекта са в сферата на предприемачеството и туризма. Надяваме се проектите да бъдат одобрени, защото реализацията им ще помогне не само са подобряване на учебния процес, но и за облагородяване на материалната база на Гимназията.  Миналата година си поставихме за цел да въведем обучение по трети чужд език като избираем предмет. Тази учебна година това стана реалност – в момента над 120 ученици изучават испански. Друга цел, която си поставихме и успяхме да реализираме, е, че въведохме обучение по екскурзоводство – курсовете се организират чрез училищното настоятелство, в момента 17 ученици от 12 клас са се записали и, при успешно положени изпити, ще получат документ за упражняване на тази професия на английски, френски и немски език.  За следващата учебна година – 2016/2017 – планираме отново прием в четири паралелки, както обикновено: две паралелки с втори чужд език немски и две с втори чужд език френски; трети профилиращ предмет български език. След подробен анализ и проучване, като четвърти профилиращ предмет, който ще се изучава  в 12 клас, Педагогическият съвет прие това да са в две от паралелките информационни технологии, в една от немските паралелки – математика, и в една от френските паралелки – история. Стремежът ни е да предоставим на всеки ученик възможността да избира да се подготвя по учебен предмет, с който ще продължи своята реализация. „НИЕ”: Каква е формулата на успеха? Любомир Георгиев: Трябва непременно да подчертаем ролята на преподавателите по всички предмети. Гимназията разполага с един изключително качествен преподавателски състав, който в годините се е наложил като един от най-добрите в област Видин, и то по всички предмети. Непрекъснато повишаваме квалификацията на учителите чрез участието им различни квалификационни курсове както в България, така и в чужбина. Например кандидатствахме по програмата Еразъм и шестима наши учители бяха изпратени на 3-седмични курсове в Англия и Франция, след което те запознаха своите колеги с начина на работа в училищата, в които са били на обучение.  Разбира се, успехът би бил невъзможен без нашите чудесни, талантливи ученици, които наистина следват девиза на Гимназията с преподаване на чужди езици: „Бъди невероятен”! Разговора води ТЕОДОРА Макавеева   Публикувано в брой 3 на в. "НИЕ" /14-17 януари 2016 г./