Свободен достъп до музеи в община Видин от 21 до 23 септември

Видин ->

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: Образованието във Видин има много голямо бъдеще

Видин ->

Представители на общинското ръководство бяха гости на тържествените церемонии за началото на новата учебна година във Видин

Видин ->

Нови жертви на войната на пътя във Врачанско

2-годишно дете, 22-годишна жена и 31-годишен мотоциклетист загинаха при две катастрофи
Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Милиони ще са нужни за възстановяване на пострадалите от ледолома хиляди хектара гори

(видео)

За възстановяване на щетите върху горите в областите Видин, Враца и Монтана, причинени от ледолома през изминалата зима, ще е необходимо през следващите три-четири години да се изразходват най-малко 15 млн. лв. за залесителни мероприятия, минимум 2 млн. лв. пък ще са загубите, които Северозападното държавно предприятие ще претърпи в следствие на високите разходи за разчистване на пострадалите от леда дървета. „Според мен 15 млн. лв. е дори малко оптимистично”, коментира заместник-министърът на земеделието и горите Георги Костов.

За да се придобие реална представа за условията, при които горските работят, както и за мащаба на щетите върху горските масиви, беше организирана пресконференция на необичайно място – в гората, на фона на стотици прекършени дървета. Освен зам.-министър Костов, присъстваха заместник областният управител на Видин Огнян Ценков, инж. Цветко Цветков, директор на Северозападно държавно предприятие – Враца, инж. Сашо Каменов, директор на Регионална дирекция по горите – Берковица и др.

На мястото, намиращо се на стотина метра от Държавна дивечова станция „Миджур – Белоградчик”, на което представители на отговорните институции коментираха причинените от леда щети върху горите, дърветата са на 100% пострадали и ще е нужно да се направи залесяване. Общо на територията на Северозападното горско стопанство са засегнати от ледолома над 5000 хка гора, а оценките на този етап (при инвентаризирани около 2400 хка) са, че пострадалата дървесна маса надхвърля 240 хил. плътни куб. м, от които 80 хил. куб. м иглолистна дървесина и 160 хил. куб. м широколистна, предимно букова и по-малко дъбова дървесина. За да бъде добита представа за какво голямо количество става въпрос, зам.-министър Костов изчисли, че ако тази дървесина бъде натоварена в ТИР-ове, които се наредят един след друг, колоната ще надхвърли 200 км, тоест почти колкото е разстоянието от Видин до София. При това данните са само за държавните гори, в тях не влизат щетите по общинските и частни горски имоти, така че пострадалите горски площи са вероятно още по-големи.

„Предстои лято – тази паднала дървесна маса ще изсъхне, тя веднъж ще даде възможност да се развият много насекомни и други вредители, но по-страшното е, че като изсъхне, тя е силно пожароопасна.

Затова трябва час по-скоро усилията да се насочат към усвояване на тази маса”, обясни зам.-министър Костов. Най-вероятно добитата дървесина ще отиде в целулозно-хартиената промишленост или за производство на плоскости, голяма част ще може да се използва и за дърва за огрев. До май месец догодина дървесината трябва да бъде усвоена, след това няма гаранция, че вече ще бъде подходяща за продажба, тъй като ще започне да гние, обясни зам.-министърът.

Основната причина за това ледоломът да причини такива щети е, че на места не е извършвана регулярна сеч. „Тук няма дърво, което да можем да кажем, че се е запазило, работата е изключително опасна, себестойността на получения материал ще бъде ниска, а самият труд ще бъде по-високо платен. И всичко това се дължи на факта, че освен природните катаклизми, във времето тази гора не е била достатъчно изсичана. Гората, когато е млада и много гъста, трябва да се разрежда, за да могат дърветата, които са в нея, да са устойчиви, да имат големи колони, да имат по-дебели стъбла – тогава те са по-устойчиви”, поясни зам.-министър Костов.

Инж. Цветко Цветков, директор на Северозападно държавно предприятие – Враца, представи данните за щетите върху държавните гори, намиращи се на територията на седем от горските стопанства, попадащи в обхвата на предприятието – това са стопанствата Враца, Берковица, Говежда, Чипровци, Миджур, Белоградчик и Видин, в които към момента са инвентаризирани около 50% от пострадалите държавни гори. „Общо за седемте стопанства повредите са засегнали площ около 5000 хка. Извършили сме една голяма част от инвентаризацията на пострадалите насаждения. Времето се подобрява и напредваме с инвентаризацията, започваме с провеждането на процедури и отдаването на тези насаждения да започва да се работи в тях”, обясни инж. Цветков.

Той подчерта, че от инвентаризираните до момента около 2400 хка едва при 220 хка щетите са над 60% – там ще се налага изсичане изцяло и в последствие вероятно ще са нужни залесителни мероприятия, които ще се осъществяват през следващите три-четири години както със собствени средства Северозападното държавно предприятие, така и след кандидатстване по европейски програми, финансиращи възобновяване на горските територии. Инж. Цветков коментира, че в доста места, поради по-тежките условия за труд, загубите за предприятието ще са минимум 10 лв. на куб. м добита дървесина, отделно на много места ще е нужно и да се прокарват горски пътища или да се ремонтират основно вече съществуващи, което ще увеличи още повече разходите.

Инж. Сашо Каменов, директор на Регионалната дирекция по горите – Берковица, съобщи, че пострадалите горски масиви ще се заснемат, преди да започне разчистването и изсичането на пострадалите дървета. Така ще има снимкови доказателства, че не е правена ненужна сеч и ще се противодейства на евентуални обвинения, че е правена „гола” сеч без това да се е налагало.

Заместник областният управител на Видин Огнян Ценков уточни, че в задълженията на Областните администрации е и да контролират за недопускане на опасности. „В резултат на ледолома, освен че са нанесени щети върху горския фонд, пречупените клони и дървета са попаднали и в речните корита”, обясни той, а като пример посочи течащата на метри от мястото на пресконференцията р. Арчар. През миналата седмица комисия, оглавявана от Ценков, е проверила състоянието на речните корита на реките, в участъците им извън населени места. „Държавно горско стопанство – Видин поеха ангажимента да изчистят речното корито на р. Рабровска, в участъка на Хайдук чешма, а конкретно за р. Арчар пое ангажимент Община Белоградчик – има нормативна база, съгласно която добитият дървен материал да се използва за социални дейности”, посочи Ценков.

От 2016 г. горските предприятия ще имат задача да изкупуват частни гори

В държавните гори вече се работи за отстраняване на щетите от ледолома. Остана открит обаче въпросът какво ще се случи с частните гори, защото падналите там дървета също пораждат предпоставки за поява на вредители и за възникване на пожари, които ще засегнат и държавни, и общински гори. Зам.-министър Костов подчерта, че за гората трябва да се полагат грижи, независимо от това чия собственост е. Призна обаче, че докато при общинските гори нещата стоят доста добре, тъй като кметовете имат почти същите задължения по закон, каквито има и държавата, в частните гори, особено когато става въпрос за имоти до 2 хка, режимът е твърде либерален. В тази връзка той съобщи, че Държавните горски предприятия ще започнат да изкупуват частни гори, за да комасират териториите там, където това е възможно, като, разбира се, това ще става ако собствениците имат желание да продават на пазарни цени. За да се реализира тази идея, се предвижда промяна в Закона за горите, където да се разреши със средствата от фонд „Инвестиции в горите”, който се формира от продажната цена на дървесината, държавните предприятия да имат право и да закупуват гори – нещо, което досега те са можели да правят само с пари от реализирана годишна печалба.

ТЕОДОРА Макавеева

Кадри от изнесената пресконференция може да видите тук.