Вие сте тук

Вестник НИЕ

Primary tabs

Вестник „НИЕ“ се издава от “НИЕ Савова” ЕООД с адрес за кореспонденция:

3700 Видин, пк 144, ул. „Цар Александър II” №70, хотел “Ровно”, ет.2

Ръководител екип: Мария Савова – 0886 397 232

Теодора Макавеева, зав. редакция - 0882  026 676

Реклама - 0886 397 232


Първият частен вестник в България

се е наложил като най-четеното издание в Северозападна България.

Триобластният вестник “НИЕ” излиза без прекъсване от 12 април 1990 г.  Списва се във Видин и от кореспонденти във Враца и Монтана, печата се в София и се разпространява в трите области на Северозападна България – Видин, Враца и Монтана и сред българи, живеещи в чужбина, както и чрез интернет страницата на вестника.  От 17 години е областен вестник на Видин, а сега е триобластен. „НИЕ” е един от първите в страната, който има електронен вариант. Той се чете от твърде обширна читателска аудитория от българи не само в страната, а и в различните континенти.

         След като бе дългогодишен представител във Видински регион на вестникарската Национална рекламна мрежа, както и на Българската асоциация на регионалните медии, сега е едно от малкото извънстолични издателствата-учредители на създадения в началото на 2012 година Български медиен съюз.

         Има пълноцветни и черно-бели страници. Представя на читателите тематични страници или приложения за различните общини в Северезападна България.

          Форматът на вестника е А-3 и излиза в 8 или в 12 страници (на 6 колони с ширина 40 мм всяка и разстояние между колоните – 4 мм). Периодичност на излизане – понеделник и четвъртък.

         Вестникът се списва от професионалисти, които трето и второ десетилетие са във весникарския занаят, както и от млади амбициозни хора, завършили с отличие Факултета по журналистика в Софийския университет и други престижни български университети.

         Наложил се e като предпочитаното издание за политически изяви на местните структури на различните партии, за PR кампании, за публикуване на журналистически разследвания, на разнообразни по тематика коментари, на реклами, обяви, съобщения.

         Тематичната насоченост на вестника е  към постигане на ефективен  диалог с общности, имащи различни интереси. Адекватно им поднася информация, която съответства на техните интереси и буди доверие. Стремеж е и поддържането на разбирателство и доверие в отношенията, установяването на ефективни взаимоотношения с много различни публики от местната общественост.

         Добрите взаимоотношения с всички местни и регионални институции, познаването на техните специфичности и четенето на вестника от тях, са  бонус, който надгражда успеха "НИЕ". За нас кампаниите за издигане и утвърждаване на публичния личностен, партиен или корпоративен имидж са важна част от цялостния комуникационен продукт, който предлагаме.

  •        „НИЕ” е медия с най-важните триобластни новини, с журналистически разследвания, коментари, интервюта, обяви и реклами.
  •          „НИЕ” е независимият вестник, издигнал в България критериите за публицистиката и журналистиката, възпитаващ читателите в реална оценка на ставащото и очакващото ги. Затова всеки брой на хартиения и електронния вариант на вестника се търси от многохилядна читателска аудитория.
  •          “НИЕ” не е свързан с никаква политическа партия или бизнес групировка, нито пък се издръжка от престъпни формирования. Затова от първия си брой на 12 април 1990 г. до днес излиза единствено от името на списващите го и на гражданското общество и защитава само интересите на широкия кръг от хората, живеещи в Северозападна България.
  •          „НИЕ” е свободна трибуна за изява на всеки, който иска да изкаже общественозначими мисли. Всеки – физическо лици, фирма, институция, партия - може да си закупи вестникарска площ и да публикува върху нея своите идеи, представяния пред обществото, обяви, реклами и съобщения.
  •           „НИЕ” създава нови комуникативности, водещи натам, където другите медии ще го следват. Той започва да съчетава класиката на вестникарството с най-съвременните достижения на електронните масмедии. Уеб-сайтът www.niebg.net, който освен 1:1 електронен вариант на вестника, притежава много високо ниво на интерактивност, включващо мултимедийни елементи извън текстовото съдържание, като аудиовидео клипове, графични изображения, препратки и уеб-приложения.  Предоставят се и богати възможности за споделяне на материалите, както за обогатяване на първоначалното съдържание посредством натрупване на допълнителна информация чрез система за коментари и анкети.
  •          "НИЕ" е насочен към активната аудитория – хора, които се интересуват от случващото се в политическата и икономическата среда. Таргет на издаНИЕто са и по-младите, които тепърва оформят своето познание за заобикалящата ги среда. Вестникът поддържа ефективни взаимоотношения с много различни публики от местната общественост, адекватно поднася информация, която да съответства на техните интереси и да буди доверие.

Кои сме НИЕ:

Ръководител екип: Мария Савова

Завеждаща редакция: Теодора Макавеева

и редакционен екип