Вие сте тук

Успешно приключи курс по жестомимичен език на служители от Община Белоградчик

Primary tabs

Служителите от общинската администрация в Белоградчик проведоха обучителен курс по жестомимичен език. Курсът е по проект "Подобряване на професионалната квалификация на служителите на Община Белоградчик" за извършване на обучение за работа с хора в неравностойно положение. Целта на обучението е да формира в служителите на общинска администрация системна педстава за същността на превода от и на жестомимичен език за хората с увреден слух, за основните етапи преди и по време на превод. Жестомимичният език съществува в различни форми още от дълбока древност. С течение на годините се обогатява и допълва непрекъснато. Той дава възможност за общуване както на слухоувредените помежду им, така и на чуващите със слухоувредените. Участниците в курса се запознаха с различните видове превод, необходим при различните групи хора, в зависимост от степента на слухозагубата. След завършилото обучение служителите вече могат да разчитат и тълкуват изказвания, направени от хора с проблеми в слуха, като при необходимост превеждат и на други колеги от администрацията. При нужда те ще могат да осъществяват ефективна комуникация с глухонеми хора. По този начин значително ще се улесни работата на общинска администрация при контакти със слухоувредени хора, пребиваващи или посещаващи община Белоградчик.