Вие сте тук

Актуализиран списък с кандидатите, преминали първия етап на оценка по проекта за подмяна на отоплителни уреди

Primary tabs

От Община Видин обявиха актуализиран списък с кандидатите, преминали първия етап по проекта за подмяна на отоплителни уреди в домакинствата по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“. Актуалният списък на кандидатите, одобрени/неодобрени при проверка за административно съответствие по проекта, е публикуван на официалната интернет страница на Общината, в раздел „На фокус“. От общинската администрация обясниха, че актуализирането на списъка е в следствие на дадената възможност на част от неодобрените кандидати да отстранят несъответствията или пропуските в документацията си, за което им бе даден срок от 10 работни дни.