Вие сте тук

Във Видин обсъдиха механизма за предотвратяване отпадането на ученици от образователната система

Primary tabs

На 28 септември в Конферентния център на Областна администрация Видин се е провела работна среща на Областния координационен център, създаден за координиране на дейностите по ПМС № 100 от 08.06.2018 г., изм. и доп. ПМС № 259 от 14.10.2019 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Участие в срещата, водена от областния управител Огнян Асенов, са взели заместник областният управител Илия Каменов, представители на Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция – Видин, ОД на МВР и на общините от областта. От пресцентъра на областната управа съобщиха, че на работната среща е била представена информация за предприетите до момента дейности за обхващане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през новата учебна 2021-2022 г., като всяка от институциите докладва в своята компетентност. Станало е ясно, че в областта са сформирани 20 екипа за обход. Представителите на общините са информирали, че училищата и детските градини са в готовност за преминаване в електронна среда на обучение, в случай на необходимост. От РЗИ – Видин са съобщили, че няма сигнали за неправомерно издадени медицински бележки. Представителят на ОД на МВР са изразили готовност за съдействие, каквото и предишни години е оказвано. Галя Павлова, временно изпълняваща длъжността началник на Регионалното управление на образованието, е информирала за обхванатите деца и ученици през новата учебна година. В представения отчет се посочва, че 7215 ученици са прекрачили прага на училищата в областта, 547 са първокласници, а 2067 деца посещават детските градини.  Павлова е отбелязала, че всички училища и детски градини имат достъп до Информационната система за реализация на механизма, където своевременно да отразяват отсъствия. На проведената среща е било съобщено, че членовете на екипите за обхват започват обучение за прилагане на интегрирана оценка на потребностите и ресурсите на дете в риск. По време на работния формат е обсъдено и състоялото се в началото на месец септември заседание на Координационното звено по Механизма за взаимодействие по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, с конкретни насоки за обходите през тази учебна година. „Сигурен съм, че добрата съвместна работа между институциите, имащи отношение към предотвратяване отпадането на деца от образователната система, ще продължи и през тази учебна година. Всички знаем, че пандемията повиши риска от отпадане на ученици, но вярвам, че с общи усилия и добра координация ще продължим да  поддържаме доброто ниво на образователните институции в областта“, е отбелязал в заключение областният управител Огнян Асенов.