Вие сте тук

Видинската езикова гимназия посрещна гости по Програма „Еразъм +“

Primary tabs

Гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков – град Видин, посрещна гости от няколко държави. Визитата, която започна вчера (28 септември), се осъществява в рамките на проекта „Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“, по който видинското училище е партньор с учебни заведения от Литва, Италия, Румъния и Турция. Това е втората международна среща, която се организира по този проект, а сложната епидемична обстановка наложи учениците от Турция да се включат онлайн в провежданото обучение на тема „Не“ не стереотипите и дискриминацията“. В първия ден на визитата директорът на езиковата гимназия Любомир Георгиев посрещна с добре дошли гостите. Той изрази радостта си, че сред двегодишно прекъсване, наложено от епидемичната ситуация не само в България, но и в Европа и в света, участниците в проекта могат да подновят изпълнението на дейностите. „Радвам се, че имаме възможност да осъществим нашите мобилности, които са изключително важни за реализирането на този проект“, отбеляза Георгиев, като допълни, че участниците ги очакват пет дни интензивна работа. Той разказа накратко историята на училището, като отбеляза, че в последните години материалната база е значително подобрена, работата продължава и в момента, като предстои и изграждане на физкултурен салон. Това е поредният проект по Програма „Еразъм +“, който видинската езикова  гимназия организира и всъщност се явява естествено продължение на друг проект – „Срещу стереотипите в училище“, който ГПЧЕ успешно приключи през 2019 година, обясни за вестник „НИЕ“ преподавателката по английски език Камелия Георгиева, която е координатор на проекта от страната на българския партньор. „Темата е актуална и затова ние продължаваме да търсим нови партньорства, за да покажем на учениците, че моделите за поведение, които те усвояват в училище, могат да навредят на съучениците им или на хората около тях и че всички прояви на дискриминация, които понякога неволно допускат, могат да имат тежки последици върху психиката на техните връстници“, каза Георгиева. Тя допълни, че в проекта  участват ученици на възраст 14 – 16 години, които пряко се сблъскват с подобни явления. Когато младежите работят съвместно със свои връстници от други държави, имат възможност да видят отношението към проблеми като дискриминацията в други страни и това може да има положителен ефект, коментира Камелия Георгиева. Във всяка от мобилностите в проекта участват групи от шестима ученици и двама учители от всяко от партньорските училища, разказа Олга Даугене, която е главен координатор по проекта и е представител на училището от Литва. „Основната цел е учениците да работят в смесени мултинационални групи по темата за мисленето в стереотипи и как да противодействаме на това стереотипно поведение в ежедневието“, отбеляза Дългенде. Допълни, че програмата на мобилността включва образователни и други активности, свързани с посещение на интересни места във Видин и в столицата, които са свързани с темата за религиозната толерантност, какъвто е например т.нар. „триъгълник на толерантността“ в нашия град. По време на обучението във Видин учениците ще представят различни мнения за последствията от стереотипите в училище. Те ще проведат дискусия как да преодолеят езика на омразата и ще изразят становищата си в рисунки и плакати. Учениците ще се запознаят с различните религии на партньорите и ще направят кратки скечове на тема “Аз не съм Ти, но можем да бъдем заедно“.  След това ще правя комикси в електронна платформа, с които да повишат вниманието на другите ученици относно случаи на дискриминация в училище. След обсъждания какво е толерантност и как да бъдем толерантни към различията, учениците ще съберат мненията си в електронна фото-книга със заглавие „Обединени под Европейското небе“. Крайната цел на проекта „Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“ е да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип. НИЕ