Вие сте тук

Росица Кирова продължава дискусията за минералните извори при Сланотрън

Primary tabs

По инициатива на Росица Кирова продължава дискусията за разработване на минералните извори край видинското село Сланотрън. Възможностите ще бъдат обсъдени на насрочена среща на 28 септември от 11 часа в  залата на Общинския съвет във Видин, на която освен граждани от региона, са поканени кметове, общински съветници и бивши депутати от Видинско в 46-ото Народно събрание. По думите на Росица Кирова, целта е обединяване на усилията по използване на природния ресурс, което ще даде реална възможност за развитието на туризма в региона. Това е поредната дискусия за минералните извори, инициирана от Росица Кирова. Наскоро, в качеството си на заместник-председател на 46-ото Народно събрание, се проведе среща в Парламента, в която се включиха изпълнителният директор на Българската асоциация за подземни води Величко Величков и заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров. По време на дискусията г-жа Кирова изтъкна, че лековитите минерални извори са стратегически ресурс на България и е нужно да се намерят начини да бъде оползотворено това национално богатство, и рационално да бъде използвано находището на високоминерализирани термални води край видинското село Сланотрън. По думите й е нужна държавна политика, която да подпомогне дейностите по проучване, сондиране и използване на тези природни ресурси.