Вие сте тук

Екозона за отдих и игри направиха в село Ружинци

Primary tabs

Община Ружинци приключи успешно изпълнението на проект „Изграждане на еко-зона за отдих и игри в с. Ружинци, общ. Ружинци“. Проектът е на стойност 9999 лв., а финансирането е от Национална кампания „За чиста околна среда 2021”. В рамките на проекта в село Ружинци бе оформен мини парк, който да се ползва за изяви и общуване с природата.   „Проектът се реализира на терен от 3.102 дка, намиращ се в покрайнините на селото и до този момент беше пустееща зона. През годините е използван за сметище, което с доста усилия успявахме да разчистим и поддържаме чисто. С изграждането на екозоната това остана в историята. Идеята ни бе да запазим заблатените зелени площи (засипани и подравнени с пръст) и обновени с много растителност и храсти. След реновирането мястото се превърна в ново мултифункционално средище, съчетаващо отдих, спорт и развлечение в екологично чиста и приветлива среда“, обясни кметът на общината Александър Александров. Основните цели, които се поставят с изпълнението на проекта са повишаване на екологичната култура на населението, формиране на позитивна нагласа към природата и възпитаване в навици за опазване на околната среда и превръщане на зоната в екологично чисто и привлекателно място за отдих и игри. За изпълнение на целта и задачите на проектното предложение са извършени следните дейности: почистване и подравняване на терена; монтиране на LED осветление; засаждане на нова растителност; монтиране на парково оборудване, фитнес уреди и детски съоръжения; поставяне на пейки и кошчета за отпадъци. „От зараждането на идеята за проекта, през фазата на планиране и реализация на кандидатстването, концепцията на Общинска администрация Ружинци имаше за цел повишаване на обществената информираност за ползите от опазване на околната среда и насърчаване участието на обществото в общинските дейности по опазване на околната среда, чрез промотиране на идеята, че колкото повече хора участват ежедневно в преследването на тази цел, толкова по-малко усилие се изисква от всички. Чрез осъществяването на проекта искахме да покажем на жителите многообразието от ползите от включването в подобни инициативи. Радващо е, че в реализирането на дейностите по проекта се включиха с доброволен труд жителите на селото, включиха се и общински служители“, посочи кметът на община Ружинци Александър Александров.