Вие сте тук

Бизнес планът на ВиК – Видин, предвиждащ значително увеличение на цените, не беше приет

Primary tabs

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин не съгласува бизнес плана на видинското ВиК дружество. Това е резултатът от проведеното днес, под председателството на областния управител Огнян Асенов, Общо събрание на Асоциация, участие в което са взели кметове и представители на общините Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Кула,  Макреш, Ново село, Ружинци и управителят на ВиК – Видин инж. Георги Владов. От областната управа съобщиха, че основна точка в дневния ред е била именно съгласуване на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за периода 2022-2026 г. След обсъждане, областният управител Огнян Асенов и представителите на общините Бойница, Ружинци и Ново село са гласували „за“ съгласуването на Бизнес-плана, а представителите на Видин, Белоградчик и Чупрене -  „против“. Съгласно процентното разпределение на гласовете в Асоциацията, Бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за периода 2022-2026 г. не бе приет. На проведеното днес заседание не е бил съгласуван и Договорът за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, сключен между ВиК – Видин и ВиК – Монтана.