Вие сте тук

Детските градини и училищата в Община Видин са готови за новата учебна година

Primary tabs

Детските градини и училищата в Община Видин са готови за новата учебна година, съобщиха от общинската администрация. Осемте детски градини на територията на община Видин и техните филиали очакват своите възпитаници на 15 септември. Материалната база на детските заведения е в много добро състояние. Образователно-възпитателният  процес е осигурен с необходимия брой педагогически специалисти и непедагогически персонал за нормалното започване на учебната 2021/2022 година. Има готовност за спазване на противоепидемичните мерки съгласно насоките на Министерството на образованието и науката. Достъпът на външни лица ще е ограничен, създадена е организация, така че сутрин да не се допуска струпване на родители. Нормално ще започне учебният процес и във всички училища на територията на Общината. Директорите са предприели нужните мерки за гарантиране здравето на учениците и персонала, в съответствие с указанията в условията на епидемичната обстановка. Във всички образователни институции са доставени безплатните учебници и учебни помагала за децата на задължителна предучилищна подготовка и за учениците от 1 до 7 клас. Създадена е организация във връзка с транспорта на пътуващите ученици и деца от населени места извън Видин. Припомняме, че от учебната 2021/2022 година с решение на Общински съвет – Видин е въведено задължително обучение и на 4-годишните деца. В момента по Национална програма на Министерството на образованието и науката се изпълнява проект „Пристрояване сградата на ОУ „Иван Вазов“, с който Община Видин успешно кандидатства през 2020 година. Строително-монтажните дейности се изпълняват в график. Предприети са всички необходими мерки с оглед безопасността на учениците и нормалното протичане на учебния процес. В навечерието на 15 септември бе освежена маркировката на пешеходните пътеки в районите на всички учебни и детски заведения в Общината. Дейностите бяха извършени от строителната група към Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“.