Вие сте тук

Студенти от Община Видин, записани в първи курс във Филиала на Русенския университет, могат да кандидатстват за финансова помощ

Primary tabs

За поредна година Община Видин ще подкрепи десет първокурсници за плащане на семестриалната такса за първия семестър на обучението им във Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Желаещите да се възползват от помощта, трябва да попълнят заявление по образец. Заедно с другите необходими документи, то се подава лично или чрез пълномощник в  Центъра за административно обслужване. Крайният срок е 17:00 ч. на 21.09.2021 г. Подробна информация, както и образец на заявлението, са достъпни на сайта на Общината на следния линк: https://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/education/sport29. Документите могат да бъдат предоставени и на място, в Центъра за административно обслужване, гише „Общо деловодство“. Заявления, получени след крайния срок, няма да се разглеждат. За повече информация: тел.: 094/ 609 498.