Вие сте тук

Община Видин обяви прием на заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми

Primary tabs

От Община Видин съобщиха, че е започнал приемът на заявления за подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми, съобщиха от общинската администрация. Гражданите, които желаят да се възползват от подкрепата, трябва да подадат заявление лично или чрез пълномощник в Община Видин, пл. „Бдинци” №2, в Центъра за административно обслужване, гише „Общо Деловодство“, до 17.00 ч. на 30 септември 2021 г. Документи, подадени след изтичане на този срок, не се разглеждат, предупреждават от общинската администрция.  Подробна информация, както и образец на заявлението и приложенията са достъпни на интернет страницата на Общината на следния линк: http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/social-health/healthcare12 Документите могат да бъдат получени и на място в Центъра за административно обслужване, гише „Общо деловодство“. Допълнителна информация на телефон: 094 609 490. На интернет страницата на Община Видин, на същия линк, гражданите могат да се запознаят и с правилника, по реда който се отпуска помощта. В него са посочени критериите, на които трябва да отговарят кандидатите. Изискванията към тях включват да са български граждани, притежаващи адресна регистрация в Община Видин и жители на Община Видин през последните три години, като на условието за уседналост следва да отговаря поне едно от лицата от кандидатстващата двойка; прилага се удостоверение за адресна регистрация /по служебен път/; да нямат задължения към Община Видин и държавата, което се удостоверява с надлежно издадени удостоверения от съответната администрация; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права, което се удостоверява с документ, издаден от НАП и др.