Вие сте тук

2846 заявления на жители на Община Видин за подмяна на отоплителни уреди са одобрени след проверка за административно съответствие

Primary tabs

На интернет страницата на Общината (http://www.vidin.bg), в раздел „На Фокус“, е публикуван списъкът с преминалите етапа на оценка за административно съответствие заявления на видински граждани, желаещи да заменят старите си печки на дърва и въглища с алтернативни екологични уреди. Това беше съобщено днес на пресконференция по Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, който е на обща стойност 12 453 598,83 лв., от които 10 585 559,01 лв. европейско съфинансиране и 1 868 039,82 лв. – национално. Участие в пресконференцията взеха кметът на Общината д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова и ръководителят на проекта инж. Румен Лилов. В началото Тодорова припомни, че в рамките на първата покана за набиране на заявления за подмяна на стари отоплителни уреди, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление (15 април 2021 г. – 17 май 2021 г.), бяха получени 3379 заявления за кандидатстване от жители на Община Видин, като на всяко едно е извършена административна проверка. „Тя установи, че 2846 заявления за кандидатстване са правилно попълнени, съдържат изискуемите документи и декларации към тях и отговарят на критериите за допустимост. За 533 заявления административната проверка констатира грешни данни или пропуски“, съобщи Десислава Тодорова. Заместник-кметът уточни, че на интернет страницата на Община Видин е публикуван списък с кандидатите, преминали административната проверка, както и с отпадналите кандидати, като са посочени и причините за отстраняване. Списъкът е поставен и на информационното табло в сградата на общинската администрация, намиращо се на партера пред Ритуалната зала, също така е на разположение на всички заинтересовани и в Центъра за административно обслужване. С оглед защита на личните данни на гражданите, в него не са посочени имена или ЕГН-та, а само входящите номера, които кандидатите са получили при подаване на документите. Основните причини част от заявителите да не преминат успешно този етап на оценка са: липса на документи, доказващи собствеността – тоест заявителят не притежава нотариален акт за имота, за който кандидатства; имотът е с неизяснена собственост – не е вписан в кадастъра; имотът не е деклариран или предеклариран в Община Видин; наличие на задължения към Община Видин за местни данъци и такси и др. Десислава Тодорова информира, че в следващите два месеца на одобрените кандидати ще бъдат направени проверки на място, чрез посещения в домакинствата, по предварително съгласуван със собствениците план-график. Проверките целят да установят дали има съответствие между посочените от кандидатите технически данни/ информация в заявленията и действителното положение на място в жилищата; дали избраните отоплителни уреди са с параметри, съответстващи на параметрите на съответните жилища/сгради и нормите за енергийна ефективност; наличието на техническа възможност за свързване на новото отоплително устройство. „Заявленията на неодобрените кандидати ще бъдат административно прехвърлени към втората покана за набиране на желаещи, която се очаква да бъде отворена през есента на 2021 г. В срока за набиране на заявления по втората покана, гражданите ще имат възможност да коригират установените при първата административна проверка неточности и пропуски и да продължат по-нататъшното си участие в проекта, за да подменят старото си отоплителното устройство с ново такова“, обяви заместник-кметът на Видин. На зададен журналистически въпрос Десислава Тодорова припомни, че по предварителни оценки средствата по проекта би трябвало да стигнат за подмяна на отоплителните уреди в 3400 домакинства. Колко обаче граждани ще могат да се възползват при втората покана за набиране на заявления ще стане ясно едва след като приключат обходите, защото е възможно при проверките на място да настъпят изменения от това, което е посочено като желание. Например, може кандидатът да е заявил по-мощен уред, отколкото е подходящ за параметрите на жилището. Така че какъв е финансовият ресурс, който ще остане след като се удовлетворят желанията на кандидатствалите и одобрените при първата покана, ще стане ясно през есента.   На пресконференцията кметът на Видин благодари на служителите на Общината за положените усилия и добре свършената работа. В следствие на това са постигнати изключително високи резултати на фона на данните за други общини, в които пилотно се изпълнява подобен проект. Докато одобрените заявления в Община Видин са 2846, проверка на медийни публикации показва, че в Община Бургас са 945; в Община Димитровград – 712; в Община Монтана – 2000 са подадени (няма към момента информация колко са одобрени); Община Пловдив – 993 одобрени; в Община София, която като брой население и територия многократно надхвърля Видин, са одобрени 5506 заявления. „Този проект дава ясна представа как работи общинската администрация. И аз съм щастлив от факта, че в сравнение с големи общини като Пловдив и със съседна Монтана ние сме лидери – както по бройката на хората, които са кандидатствали, така и за абсолютно безпристрастния начин на оценяване на постъпилите заявления“, заяви д-р Цветан Ценков. Той подчерта, че това е изключително важен проект не само за Общината, но и за държавата, защото през новия програмен период чистотата на въздуха и екологията са приоритети на Европейския съюз. „Въз основа на последната информация, която имам от Министерство на икономиката, се надявам Видин да се върне на картата на бързоразвиващите се български общини. Вярвам, че с този проект се създават условията Видин да стане един по-чисти и по-красив град“, каза още д-р Ценков. В заключение Десислава Тодорова отново напомни, че реалната подмяна на отоплителните уреди ще бъде извършена най-рано през пролетта на следващата година, така че гражданите могат спокойно да си подсигурят консумативи за предстоящия отоплителен сезон.