Вие сте тук

Възможностите за разработване на минералния извор в село Сланотрън обсъдиха в Парламента

Primary tabs

Възможностите за разработване на минералния извор в село Сланотрън обсъдиха на среща в парламента представители на държавни институции и експерти. Дискусията беше инициирана от заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова. Лековитите минерални извори са стратегически ресурс на България, който не трябва да бъде подценяван, отбеляза в началото на срещата Росица Кирова. Тя посочи, че е нужно да се намерят начини да бъде оползотворено това национално богатство и рационално да бъде използвано находището на високоминерализирани термални води край видинското село Сланотрън. Това са води с големи лечебни свойства, които могат да помогнат за лечението на редица болести, както и биха могли да се ползват за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, добави Росица Кирова. По думите й е нужна държавна политика, която да подпомогне дейностите по проучване, сондиране и рационално използване на тези природни ресурси. Изпълнителният директор на Българската асоциация за подземни води Величко Величков благодари на Росица Кирова, че поставя за обсъждане въпроса за разработването на находището край Сланотрън. Той отбеляза, че то е било тампонирано през 1987 г. поради опасения за замърсяване на води от кладенци в близост до извора. За да започне експлоатация на находището е необходимо внимателно да се преценят както икономическите ползи, така и рисковете за околната среда. На срещата беше представена инвестиционната възможност за превръщане на община Видин в балнеотуристически и лечебен център по поречието на река Дунав. За целта се предвижда да се изградят и въведат в експлоатация водовземни съоръжения и пречиствателна станция за неоползотвореният дебит от извора. Използването на находището на високоминерални термални води край Сланотрън трябва да се планира въз основа на подробен хидрогеоложки доклад, в който да бъдат отчетени както ползите от оползотворяването на тези води, така и опасностите за околната среда в близост до находището, посочи на срещата заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров. От 1987 г. до днес хидрогеологията е претърпяла сериозно развитие и вече има отговор на проблемите и притесненията, които преди са били причина находището да бъде тампонирано, уточни той.