Вие сте тук

Засилени проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Видин

Primary tabs

Засилването на контрола за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Видин е обсъдил областният управител на Видин Огнян Асенов на среща с ръководителите на ОД на МВР – Видин, Областна дирекция по безопасност на храните – Видин и представител на РЗИ – Видин. От Областната управа съобщиха, че с писмо до кметовете на общини областният управител е изискал да бъде създадена необходимата организация, с наличните възможности на общинските администрации и районните полицейски управления, за извършване на проверки за спазване на въведените противоепидемични мерки. С цел запазване живота и здравето на хората, както и намаляване на възможностите за разпространението на COVID-19 ще бъдат извършвани както самостоятелни проверки, така и съвместни проверки с представители на РЗИ – Видин. Всеки петък РЗИ – Видин ще изпраща обобщена информация за резултатите от извършените контролни дейности в Министерство на здравеопазването, съгласно разпоредбите на съвместна заповед от трима министри - министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите. За подобряване на процесите по прилагане на противоепидемичните мерки, в кратки срокове предстоят срещи и със собственици и ползватели на по-големите заведения за хранене и развлечения в областта. На проведената среща е обсъдено и постъпилото вчера в Областна администрация – Видин писмо от министъра на здравеопазването във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване на ваксинационния процес срещу COVID-19. Взето е решение в рамките на следващата седмица да се обсъди актуалната епидемична обстановка в област Видин, вкл. процеса по ваксиниране на населението, с представители на общините, РЗИ-Видин, РЗОК-Видин и ръководството на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Видин.