„Другото лице на воините ни“

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри фотоизложба, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война
България ->

Чистиха нерегламентирани сметища с техника, закупена по проект на Община Видин

Видин ->

Младежи от ГЕРБ се срещнаха с членове на Клуба на диабетика във Видин

Видин ->

Ново село – общината без дългове и с над 50 реализирани проекта

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Владимир Петров, председател на Младежкото обединение в БСП – Видин: Младите хора трябва да се обединим, за да се чуе гласът ни

„НИЕ“: Г-н Петров, пред младежта в България има много предизвикателства, като миграцията, езика на омразата и агресията; политическата и гражданската апатия. Демографската картина в страната, и особено във Видинско, е трагична – много млади, активни хора са напуснали града и страната. Вас какво Ви накара да не тръгнете по този път?


Владимир Петров е роден през 1985 г. в гр. Видин. Завършил е ПМГ „Екзарх Антим I”. Бакалавър по „Публична администрация“, магистър „Застраховане“, консултант „Икономическо разузнаване и сигурност“. Занимава се със стопанска дейност. Член е на БСП от 2005 г. Избран е за председател на Младежкото обединение в БСП - Видин през юли 2018 г.

Владимир Петров: Тежко е, когато гледаш живота на обикновения човек в нашата област и в Северозападния регион като цяло. Но за да настъпи промяна, тя трябва да започне от нас. Да променим мисленето си и поведението си и всеки ден да я реализираме. Само да се оплакваме и да чакаме помощ отвън, няма да стане. Подкрепа от държавата ще получим, когато сме солидарни, имаме идеи и твърдо вървим по пътя си. Знам, че хората са отчаяни и недоверчиви. Години наред ни учат да бъдем индивидуалисти, но само заедно ще имаме силата да променим днешната действителност, която ни отвращава.
Без младежите не може да има положителна промяна и затова приех да стана председател на Младежкото обединение в БСП – Видин. Ние осъзнаваме, че демографската катастрофа е проблем номер едно за

Инж. Радослав Николов, директор на „Държавно горско стопанство – Видин“: Апелирам гражданите да сигнализират при съмнения за нарушения в горите

„НИЕ“: Инж. Николов, една от основните задачи на всяко горско стопанство е опазването на горския фонд. Как се реализира тази дейност на територията на Държавно горско стопанство – Видин?
Инж. Радослав Николов: От началото на годината служители на „Държавно горско стопанство – Видин“ са съставили 101 акта за установяване на административни нарушения, като по тези актове има задържани 30 броя конски каруци, 13 броя МПС, 14 броя бензиномоторни триона и 127 кубически метра дърва за огрев, добити при незаконна сеч. За месец септември са 10 броя актовете за установяване на административни нарушения.
Искам да уточня, че съставените актове не са само за нарушения, констатирани в държавни гори, но и за посегателства в частни и общински гори. Приоритет на Горското стопанство е опазването и стопанисването на държавните гори, но това не означава, че служителите не взимат отношение и при констатирани нарушения и в друг вид собственост. Също така „Държавно горско стопанство – Видин“ има сключени договори и с две общини в района на действие на стопанството – това са общините Видин и Макреш, като опазване и техните гори.

Момчил Станков, адм. директор на Филиал Видин: Вече трета година бележим постоянен ръст на студенти

НИЕ“: Г-н Станков, предстои откриване на учебната 2018/2019 година във Филиал Видин на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Момчил Станков: Откриването на учебната година ще бъде на 14 септември от 11:30 часа. На церемонията, която ще се проведе пред сградата на Филиал Видин, ще присъстват всички представители на държавна и местна изпълнителна власт, ректорът на Русенски университет чл.кор. Христо Белоев, професор Велизара Пенчева, преподаватели и, надявам се, голяма част от близо 500-те студенти на Филиал Видин. При лошо време ще ползваме залата, намираща се на първия етаж на сградата, в която Филиалът се намира – залата е на Професионална гимназия „Васил Левски“, с която поделяме сградата, но с любезното съдействие на директорката на училището залата ще ни бъде предоставена. Но аз си мисля, че късметът ще е на наша страна и времето ще е подходящо, така че да можем да проведем празника на открито, което ще позволи и повече хора да присъстват.

НИЕ“: Успяхте ли да изпълните обявения план-прием?

Георги Стоенелов, кмет на община Ново село: 2018 година е успешна, защото в общината ще влязат пари по проекти

„НИЕ“: Г-н Стоенелов, кандидатствала ли е Община Ново село с нови проекти и за какви дейности?
Георги Стоенелов: Кандидатстваме с три проекта по Програма за развитие на селските райони – за ремонт на улици в селата Ново село, Флорентин, Неговановци и Винарово; за изграждане на спортна инфраструктура в село Неговановци; и за възстановяване на площадни и паркови пространства в селата Ново село, Ясен, Неговановци и Винарово. Отделно по трансграничната програма със Сърбия също сме кандидатствали. Използваме всяка възможност да опитаме да привлечем средства в община Ново село.
„НИЕ“: Община Ново село е партньор и по проект, с който се кандидатства по интегрирана процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Разкажете повече за това.
Георги Стоенелов: Този проект е съвместен – в партньорство със Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ново село, Народно читалище „Земеделец – 1874”, Детска градина „Акад. Стефан Младенов” с изнесени групи, Общинско предприятие „БКС” – с. Ново село, НПО ЦМЕДТ „Амалипе“, която е една ромска организация. Всеки от партньорите участва според своите компетенции.
Кандидатстваме с проект, който предвижда обучение и ограмотяване, възпитаване и превъзпитаване на ромските деца и младежи. Заедно с това е предвидено и провеждане на квалификационни курсове за безработни както от ромската общност, така и от други уязвими групи от населението, които по една или друга причина са останали изолирани от пазара на труда – целта е да им дадем професия, която след това да им е полезна. Например заложено е 12 души да работят в сферата на озеленяването, към месното БКС, като преди това преминат съответните курсове. Ще има курсове и в областта на лозарството, на механизацията и др.

Албена Георгиева, областен управител на Видин: Работим и говорим с аргументи, действия и резултати. Празнодумието и високоговорителите са за тези, които няма какво да покажат

„НИЕ“: Г-жо Георгиева, измина вече една година от назначаването Ви на поста областен управител на област Видин. Каква е Вашата равносметка?
Албена Георгиева:  На първо място искам да отбележа факта, че тази година, през която съм областен управител, съвпадна с изключително важното Председателство на България на Съвета на Европейския съюз. Това Председателство постави България във фокуса на Европейския съюз. България показа най-добрите си страни, а българските политически лидери доказаха, че са европейски лидери. И най-важното е това, че на дневен ред излезе темата за Западните Балкани, която е от особено значение за нас и като регион, който граничи със Сърбия.
Много съжалявам, че опозицията направи всички възможни опити да дискредитира България по време на Председателството, успехите и добрите новини да останат на заден план и да се генерират единствено скандали. Това важи както за национално, така и за регионално ниво. Когато си в управлението, анализираш и откриваш проблемите, поставяш на първо място приоритетите си и започваш да работиш! Когато си опозиция, явно е достатъчно единствено да си гръмогласен, но в крайна сметка даже най-гръмогласните опозиционери трябва да разберат, че в един момент прегракват и гражданите разбират коя е вярната и полезната посока. Поради тази причина, онзи ден излезе социологическо проучване, в което българите ясно заявяват, че не желаят смяна на управлението и считат, че посоката ни е вярна.
И смятам, че е видно за всички, че постигнахме редица резултати в тази една година. И преди местните избори, когато ние заявихме, че най-важна е екипната работа, това беше ангажимент, който поехме всички, независимо на какво ниво се намираме. Да работим за възстановяване на диалога между местната и държавна власт. Диалог, който във Видин беше прекъснат от години. Смятам категорично, че успяхме и мога да се аргументирам.

Александър Александров, кмет на община Ружинци: Използваме всички възможности за кандидатстване с проекти

„НИЕ“: Г-н Александров, традиционно лятото е времето за ремонти. Какво предстои в община Ружинци?
Александър Александров: Тази година най-големите инвестиции ще са в селата Бело поле и Ружинци. В момента сме в процедура за избор на изпълнител на строежа на новата детска градина в Бело поле. Очакваме да бъде избран изпълнител и за ремонта на пътния участък от разклона с път III-114 до табелката на с. Бело поле, ремонтът ще е на стойност 50 000 лв. В Ружинци по програма „Красива България“ ремонтираме сградата на читалище „Христо Ботев“, включващо саниране и довършване на ремонта на покрива. Работи се и по санирането на една част от сградата на общинска администрация. Това са големите ремонти, предвидени през това лято.
Освен това в Дреновец имаме предвиден ремонт на втория етаж на сградата на Кметството, където е данъчната служба, две стаи са предоставени на полицията, помещения там ползват и социалните служби, както и Бюрото по труда. За ремонта са отделени около 13 000 лв., като целта е да се намалят разходите за отопление.
В момента една от основните задачи, с които се занимават работниците, е рязане на дърва за отопление. Фирма извърши добив на дървесина от общински тополи – взети са само по-дебелите части от дърветата, а останалата част ни беше предоставена от фирмата. Служителят на служба „Земеделие“, който е оторизиран, има превозни билети, маркира дървесината и издаде билети, за да може тя да бъде прекарана до населените места за подсигуряване на отоплението на кметствата, читалищата, клубовете на пенсионера и други.

Ваньо Костин, кмет на община Чупрене: Със създаването на Общинско лесничейство вървим в правилната посока

„НИЕ“: Г-н Костин, по Ваша идея и с подкрепата на Общински съвет – Чупрене беше създадено ново предприятие – общинско лесничейство.
Ваньо Костин: Да, вече е структурирано, има назначен персонал – тринадесет и половина щатни бройки е структурата, повече от два месеца работи, така че към настоящия момент всички е по план. Идеята е Общинското лесничейство да продължи да се развива, да носи приход – то заради това е и създадено, да носи приход. Идеята е Общинското лесничейство да стопанисва общинските гори, а от това да се увеличат приходите в бюджета. Желанието ни е даденостите, които ги имаме, да ги използваме максимално, заради това и създадохме лесничейството и сега стремежът ни е насочен към разработването му.
Мисля, че вървим в правилна посока.
„НИЕ“: Лесничейството работи отскоро, но имате ли все пак някакви очаквания за размера на приходите, които ще се формират?

Александър Александров, кмет на община Ружинци: Успяваме да сме полезни на хората

„НИЕ“: Г-н Александров, провеждате събрания във всички населени места на община Ружинци. Разкажете за проведените до момента срещи.
Александър Александров: На всеки шест месеца провеждам срещи във всички населени места – през декември миналата година направихме отчетните събрания, сега, на провежданите в момента срещи, запознаваме хората със социалната програма на Община Ружинци, с бъдещите проекти и какво конкретно ще се случи в тяхното населено място, какви ремонти ще бъдат извършени. Остана да проведем още три събрания от този цикъл срещи, предстоят събранията в най-големите населени места на общината – четвъртък от 9:00 часа бе срещата в Бело поле, в петък пак от 9:00 ч. е събранието в Ружинци, а другата седмица ще е срещата в Дреновец.
През последните три години практиката за провеждане на регулярни срещи във всички населени места на общината се наложи като успешна. Хората имат нужда от такива срещи – не всеки може да стигне до кабинета на кмета на общината, не всеки може да намери средства да дойде, за да се ожали, да се похвали. Ние, от общинското ръководство, имаме обратната връзка, поддържаме контакти с кметовете на населените места, те идват на всички заседания на Общинския съвет, обаждат се ежедневно, аз ходя при тях – но понякога хората смятат, че кметът не им обръща достатъчно внимание и е необходимо да се обърнат към по-висока инстанция, в случая, към кмета на общината.
Срещите са много ползотворни – не само за населението, но и за нас, така си сверяваме часовника, виждаме дали правилно работим. Мога да кажа, че от миналите вече шест срещи в населени места се появяват нови проблеми, неща, за които общинската администрация не е била уведомена и за които ще се вземат мерки.
„НИЕ“: Какво споделят хората на тези срещи?
Александър Александров: Хората най-вече ги интересува какво се прави относно борбата с безработицата. Основни въпроси, като транспорта, остават нерешени за община Ружинци.

Димитър Велков, председател на БСП – Видин, в навечерието на 125-годишнината на видинската партийна организация: Пожелавам на членовете и симпатизантите на БСП винаги да носят в себе си социалистическата идея

НИЕ“: Г-н Велков, каква е видинската партийна организация на БСП днес, 125 години след учредяването си?

Димитър Велков: Нашата партийна организация е най-старата организация на социалистическата партия във Видинска област. 1893 година е основана първата партийна дружинка на територията на Видин от Гаврил Георгиев и Димитър Благоев. След това се основава втора партийна дружинка. На Третия конгрес на партията двете дружинки се представляват от Гаврил Георгиев. Това е началото на организираното социалистическо движение във Видин, откъдето тръгват всички други структури в областта, като Белоградчишката и Кулската - създадени 1895 година. Видинската организация е не само първата в област Видин, но и една от първите, които се създават в България. 

Днес видинската общинска партийна организация на БСП наброява над 1100 членове, всички те изповядват социалистическата идея, дискутират, обсъждат и съгласно устава, плащат членски внос, активно се включват в мероприятия и избори, с една дума – истински социалисти. Разделена е на 64 партийни организации – по квартали и

Инж. Любомир Низамов, изп. директор на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД: Дунав мост Видин – Калафат е 100-годишна мечта, която преди 5 години се реализира

НИЕ“: Инж. Низамов, в навечерието на 5-годишнината от пускането в експлоатация на Дунав мост Видин – Калафат, каква е равносметката?

Инж. Любомир Низамов: Дунав мост е близо 100-годишна мечта на жителите от региона, която най-накрая преди пет години успя да се реализира. До края на 2017 година през моста при Видин – Калафат са преминали около 3 200 000 превозни средства. А до края на тази година се очаква да премине и четиримилионният автомобил.

Трафикът ежедневно се увеличава. Докато в първите месеци от експлоатацията на моста се увеличаваше с много голямо темпо – с 20 до 30%, сега темпът на растеж е позабавен, но спрямо миналата година около 10% са повече автомобилите, които преминават през Дунав мост. И се очаква този темп да бъде запазен. Ежедневно по моста в най-натоварените дни преминават 3000-3100 автомобила, около 60% от тях са тирове.

Ваньо Костин, кмет на община Чупрене: Турлашкият събор добива нарастваща популярност

„НИЕ“: Г-н Костин, колко участници ще се включат тази година в Турлашкия събор?
Ваньо Костин: На 8, 9 и 10 юни в Чупрене ще се проведе тринадесетият традиционен събор „Када кум прасе и ти вречу“. Над 100 са колективите, заявили участие тази година, като броят на участниците ще надхвърли 2000 души. Ще имаме гости от Сърбия – ще участват пет сръбски колектива. Румънци тази година няма да участват, но пък за сметка на това ще има състави чак от Варна, от Сапарева баня, така че съборът добива нарастваща популярност и има хора, които имат желание да идват.

Георги Иванов, учител по химия в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин: На всички състезания по химия има силно присъствие на ученици на Математическа гимназия

„НИЕ“: Г-н Иванов, от кога сте преподавател по химия в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – град Видин?
Георги Иванов: Вече 30 години съм в системата на образованието, от които 26 години в Природо-математическа гимназия. Учителската ми кариера започна в далечната 1980 година, като учител по математика и физика в съществуващата все още гимназия в село Косово – сега нея я няма, както и много други училища. От 1992 година съм преподавател в Математическа гимназия. Догодина ще е последната ми година като учител, защото ми предстои пенсиониране.
За мен, а мисля, че е така и за повечето ми колеги, училището е втори дом. Работата на учителя не се изчерпва само с влизането в часовете – свързана е и с много извънкласни дейности и поглъща почти цялото време, ако, разбира се, учителят държи на работата си, увлича се от нея и иска да остави някакви следи. Аз смятам, че всеки трябва да остави почерка на работата си – било то като изградена школа, изградена система.
„НИЕ“: Вие за себе си считате ли, че сте постигнал това?
Георги Иванов: В личен план аз винаги съм гонел някакъв перфекционизъм, макар може би не съм го постигнал в тази пълнота, в която съм желал. Когато постъпих в Математическа гимназия тук заварих една колежка, с която направихме добър тандем – Елинка Благоева, за съжаление, тя вече не е между живите.

Страници