Ученици ще разработват „Талисман, който и пази на пътя“

Конкурсът е организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Сподели: 

В нов конкурс за създаване на талисман по безопасност на движението по пътищата могат да се включат всички училища в България. Учениците от всяко училище ще участват като отбор и ще приложат своите знания за безопасно движение в разработването на авторски „Талисман, който ни пази на пътя“. Конкурсът ще мотивира децата чрез преживяване да научат повече за безопасността на движението по пътищата, ще промени нагласите им към нарушителите, както и ще развие творческите им умения.

Конкурсът е организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето и Асоциацията на българските анимационни продуценти. Шестчленно жури ще оценява работата на учениците. Победителят и талисманът, който ни пази на пътя, ще станат известни в Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни 2024 г.

Изграждането на правилни навици и поведение на пътя у децата още от ранна възраст е важна отговорност както на родителите, така и като част от образователния процес в училище. За да бъдат възприети и приложени знанията за безопасно поведение на пътя, е необходимо те да бъдат поднесени по правилен, интересен и занимателен начин. Участието в конкурса дава именно тази възможност.

Крайният срок за предаване е 7 юни 2024 година. Всяко училище следва да създаде отбор/екип от ученици, в който участват ученици от минимум 2 от следните възрастови групи: I възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас; II възрастова група – ученици от 5-ти до 7-ми клас; III възрастова група – ученици от 8-ми до 10-ти клас; IV възрастова група – ученици от 11-ти до 12-ти клас. (Изключение се прави за началните училища, които могат да участват с ученици само от една възрастова група.) Талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ трябва да бъде създаден с участието на всички ученици от създадения отбор/екип. Всички участници от отделните възрастови групи представят един финален вариант на талисман. Ще бъде оценено въображението, артистизма, творческия и авторския подход при създаването на талисмана. Няма ограничения за формата, материала или метода за създаване на талисмана.

На училището победител ще бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 5 000 лева за изпълнение на дейности по безопасност на движението по пътищата.