Съгласуваха план-приема след седми клас във Видин

Сподели: 

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Видин обсъди и съгласува предложенията на Регионалното управление на образованието (РУО) за държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. Във Видинска област план-прием след завършено основно образование ще има в 19 професионални и 9 профилирани паралелки, обясни на заседанието инж. Анета Кирилова – старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието в града. Общо 3 бр. ще бъдат паралелките с профил „Чужди езици“. Прием за новата учебна година ще бъде осъществен в 4 професионални гимназии, 2 профилирани и 11 средни училища. Очаква се в общината да завършат 426 седмокласници. 

Заместник-областният управител Ани Арутюнян, която ръководи заседанието, изрази задоволството си от факта, че за първи път от няколко години насам в област Видин през следващата учебна година е заложена нова специалност – „Социална работа с деца и възрастни с увреждания“, която е защитена от държавата и ще се реализира в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Димово. Заместник-областният управител обърна специално внимание на необходимостта от качествено професионално образование, както и на разкриването на повече специалности в дуална форма на обучение, които с помощта на бизнеса, да способстват за успешното реализиране на пазара на труда.