РЗОК – Видин сключи договор с МБАЛ „Света Петка“ за PCR лаборатория

В лечебното заведение ще се извършват изследвания на здравноосигурени лица, на които е издадено направление за PCR от общопрактикуващия им лекар или от лекар-служител на РЗИ
Сподели: 

На 29 декември Районната здравноосигурителна каса е сключила договор с МБАЛ „Св. Петка“ - Видин за извършване на високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ), а именно „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ към пакет „Клинична микробиология“.
От РЗОК отбелязват, че в лечебното заведение ще се извършват изследвания на здравноосигурени лица, на които е  издадено „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) от общопрактикуващия им лекар или лица, на които е издадено направление с бл.  МЗ-НЗОК № 4а от лекар-служител на РЗИ.  Медицинското направление за PCR изследването е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Вече е осигурена възможност да бъде издадено и електронно направление от ОПЛ. В този случай ЗОЛ предоставя на лабораторията генериран Национален референтен номер на направлението, издаден от Националната здравна информационна система и предоставен на ЗОЛ от ОПЛ. За горепосочените случаи не се изисква плащане или доплащане от ЗОЛ за извършване на изследването, с изключение на случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, подчертаха от Здравната каса.
Лабораторията ще провежда и изследвания на хоспитализираните пациенти със съмнение за COVID-19.
От РЗОК посочиха, че в най-кратки срокове пациентите ще бъдат уведомени за резултатите от PCR изследването, с което ще се постигне своевременно диагностициране на COVID-19.
Лечебното заведение дневно може да извърши до 100 ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, отчитани с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК №4а), издадено от лекар-служител на РЗИ.