Рекламна тарифа печатно издание - 2022

Цени за реклама в печатното издание на вестник НИЕ

 

Черно-бяла

Пълноцветна

Първа страница

-

 2,50 лв./кв.см

Вътрешни 2, 3, 4 и 5 стр.

6 и 7 стр.

1,00 лв./кв.см

 

-

Последна страница

 

 1,70 лв./кв.см

Около главата на вестника   + 100 %

За фиксирано място –    увеличение 15 %

 

Влагане на рекламни материали

0,20 лв. на брой

Дискретна платена публикация

2,40 лв./кв.см

Обявена платена публикация от първа на

вътрешна страница

1,45 лв./кв.см

Цяла страница

по договаряне

 

Малка обява – 2 лв.

3 поредни публикации на малка обява - 5 лв.
За 6 публикации – 10 лв.

До 6 броя поредни публикации на малки обява в рамките на един месец – 20 лв.

За изтъкваща подложка на обява – 1 лв. допълнително за 1 бр.