Предстои "Панорама на висшето образование – Видин 2024"

Сподели: 

Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин и с партньорството на РУО Видин, организират второ поредно издание на „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2024“. В рамките на събитието кандидат-студентите и всички посетители ще имат възможност да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование. Участват представители на 21 ВУЗ от страната. Официално откриване на 09 април 2024 г. от 13.30 , посещения до 18.00 ч. и на 10.април 2024 г. от 10.00 ч. до 13.00ч. в залата на Културен център “Жул Паскин” – Видин.

В събитието ще се включат:

 1. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ
 2. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
 3. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
 4. ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУЛГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ
 5. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 6. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –  СОФИЯ
 7. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ
 8. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – ВАРНА
 9. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ
 10. ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ
 11. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 12. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“– ФИЛИАЛ ВИДИН
 13. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“– ФИЛИАЛ МОНТАНА
 14. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
 15. ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
 16. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – ВАРНА
 17. ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
 18. АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ
 19. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА – ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 20. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СОФИЯ
 21. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ