Очаква се новият жп участък Видин-Медковец да бъде готов през 2027 г.

Сподели: 

Това стана ясно на регионална конференция организирана от БТА, която се проведе във Видин миналата седмица.  По време на конференцията Албена Трайкова, ръководител на проект "Видин-София", от Национална компания "Железопътна инфраструктура" каза, че обществени поръчки за избор на строител се очаква да бъдат обявени този месец. Съществуващата линия вече не отговаря на съвременните изисквания, не позволява високи скорости на движение и превозването на големи товари, каза още Трайкова. Модернизацията на жп линията предвижда изграждането на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния трафик. От национална гледна точка проектът ще подкрепи развитието на важни икономически центрове от Северозападния район- Видин, Монтана, Враца, Мездра, Ботевград.

Трайкова отбеляза, че модернизацията на тази линия е започнала през 2009г., а участък Видин – Медковец е разделен за строителство на три участъка: Медковец – Дъбова махала, Дъбова махала – Срацимир и Срацимир – Видин.  В рамките на този месец се очаква да бъдат обявени обществените поръчки за избор на изпълнители на строителството за две от тези отсечки, а именно: Медковец – Дъбова махала и Дъбова махала – Срацимир. За третата обявяването на обществената поръчка за избор на изпълнител на строителството се очаква до няколко месеца. За участъка Видин-Медковец през 2015 г. се извършва актуализация на идейния проект изготвен през 2009 г. като е извършено проучване на трафика и анализ разходи -ползи. Предвижда се да се изгради изцяло ново железопътно трасе с по-тежък тип релси, изцяло нова контактна мрежа, изцяло нови  инженерни съоръжения. След модернизацията влаковото движение ще може да се извършва с 160 км/час за пътнически влакове и 120 км/час за товарни. Дължината на новия участък ще е 65 км. като модернизацията ще започне след последна стрелка на гара Медковец и ще завърши преди първа входна стрелка на гара Видин-товарна, съобщи още Трайкова. В обхвата на новия участък се предвижда изграждането на пет нови междугария с частична реконструкция на две съществуващи Медковец–Брусарци и Брусарци–Дъбова махала. Предвижда се изграждането на четири нови гари Дъбова махала, Воднянци, Срацимир и Видбол. Предвидени са мерки за енергийна ефективност, енергоспестяващо осветление, климатизация и вентилация, допълни Трайкова.

Планирания срок за изпълнение на участъка Видин-Медковец е до края на 2027 година, като индикативната стойност за строителство е 613 млн. евро. Предвижда се модернизацията да се извърши с европейско финансиране по Програма „Механизъм за свързване на Европа“.