Община Кула ще управлява Римска крепост „Кастра Мартис“

Сподели: 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост на община Кула за срок от 10 години. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Римска крепост „Кастра Мартис“, с категория „национално значение“, представлява сграда, разположена в поземлен имот, с площ 2159 кв.м. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект, отбелязаха от пресцентъра на Министерския съвет. И уточниха, че дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей - Видин.