НС реши откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет

Сподели: 

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Предвижда се записите от заседанията да се съхраняват на съответната интернет страница.

На живо в интернет ще се излъчват и заседанията на комисиите в общинския съвет, прие Народното събрание. Измененията в закона ще влязат в сила на 1 февруари 2024 г., с изключение на текстовете, свързани с онлайн излъчването, за които е предвидено това да стане от 1 юли тази година.

Промените регламентират, че дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него трябва да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация и/или в машинночетим отворен формат. Те предвиждат общинските съвети да създават и поддържат публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета, както и неговите отговори.

Въвеждане на мобилна медицинска помощ чрез специализирани автомобили за населени места, в които няма общопрактикуващи лекари или постоянен медицински пункт, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за здравето. Измененията са внесени от народни представители от парламентарната група „Има такъв народ“ и целят по-добра превенция и навременно лечение на заболявания.

Мобилна медицинска помощ ще е за провеждането на навременни, компетентни, квалифицирани, качествени и ефективни профилактично-диагностични и лечебни дейности, „която се извършва посредством специализиран здравен автомобил, оборудван с апаратура за предоставяне на медицинска помощ в областта на вътрешните болести и за експресни кръвни изследвания“, посочват в мотивите си вносителите.