Нови противоепидемични мерки на територията на област Видин

Причината – Видин е вече тъмночервената зона по разпространение на COVID-19
Сподели: 

Въвеждат се временни, по-строги противоепидемични мерки на територията на област Видин. Те влизат в сила от 11 октомври и ще продължат до 24 октомври. Това стана ясно на провелото се заседание на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин. На срещата, водена от областния управител Огнян Асенов, присъстваха заместник областните управители Шишман Чаушев и Илия Каменов, ръководители и представители на РЗИ-Видин, ОД на МВР, ТД „Национална сигурност“, РДПБЗН-Видин, ГПУ-Видин и ГПУ-Брегово, МБАЛ “Св. Петка“- Видин, Община Видин, ЦСМП - Видин и Регионалното управление на образованието - Видин.
Директорът на РЗИ д-р Венцислав Владински докладва епидемичната обстановка в областта и информира, че за последното денонощие са регистрирани 46 нови случая на COVID-19. Средната заболеваемост е 532 души 100 000 население за последните 14 дни. От 2 дни област Видин попада в тъмночервена зона по разпространение на COVID-19. На болнично лечение са 103 от диагностицираните, като са настанени в различни лечебни заведения в страната. Стана ясно, че 11 167 лица от областта са със завършен имунизационен цикъл.  
Представителят на РУО информира, че към момента 8 паралелки от област Видин са поставени под карантина. Всички детски градини са в работен режим.  
Заместник-директорът на МБАЛ „Света Петка“- Видин отбеляза, че към момента в лечебното заведение има настанени 63 пациенти с доказана коронавирус инфекция. Стана ясно, че ръководството е в готовност при необходимост да настанява пациенти и в сградата на старото инфекциозно отделение, чиято леглова база е за 30 човека.
Д-р Владински представи на вниманието на присъстващите проект на заповед, с която се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г.:
1.    Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и др. школи.
2.    Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
3.    Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер (сватби, кръщенета и други).
4.    Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
5.    Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
6.    Преустановяват се провежданията на масови спортни събития, както на закрито, така и на открито с изключение на включените в годишния държавен спортен календар, като същите се провеждат без публика.
7.    Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
8.    Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м между посетителите и носене на защитни маски за лице.
9.    Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
10.    Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
11.    На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
12.    За учениците от област Видин се въвежда ротационен принцип на обучение, както следва:
12.1. за периода от 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
12.2. за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 5, 6, 9, 10 и 11 клас се обучават присъствено, а класовете 7, 8 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.
13.    Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемичните мерки.
14.    Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.
15.    Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от област Видин.
16.    Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
17.    Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).
След дискусия и изразяване на мнения от присъстващите по така предложения текст, заповедта бе приета единодушно. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. В рамките на днешния ден, заповедта ще бъде изпратена на Главния държавен здравен инспектор за съгласуване. Същата ще подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението ù.
Областният управител Огнян Асенов отбеляза, че ситуацията изисква засилване на контрола по спазване на мерките и изиска представители на РЗИ-Видин, ОД на МВР и на общините от областта да сформират екипи, които да извършват обходи и да контролират спазването на въведените противоепидемични мерки.
При промяна на епидемичната обстановка Областният временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин ще заседава отново.