Над 600 хил. лв. преведе РЗОК – Видин на аптеките в областта

Изплатените средства са за лекарствената терапия на здравноосигурени пациенти
Сподели: 

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) е превела 600 246 лв. на аптеките на територията на област Видин, сключили договор с Касата. Сумата е за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които се прилагат за домашно лечение. Изплатените от РЗОК – Видин средства са за изпълнени електронни предписания през първата половина на месец февруари 2022-ра година.
Районната здравноосигурителна каса е сключила договори с 24 аптеки в област Видин през 2022 г. Аптеки, извън областния град Видин, които отпускат лекарствени продукти, заплащани от здравноосигурителния фонд, има в общините Белоградчик и Брегово. В договора на всяка от тези аптеки е посочено какви групи лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели осигурява аптеката. Това може да се провери на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - nhif.bg.
НЗОК, респективно РЗОК, осигурява адекватна съвременна скъпоструваща лекарствена терапия за домашно лечение, съответстваща на най-новите терапевтични подходи на европейско ниво (вкл. на млади хора в работоспособна възраст, с което им осигурява по-качествен начин на живот). Процедурата за получаването й е облекчена максимално. Освен лекарствена терапия, Здравната каса осигурява на пациентите и проследяване, вкл. микробиологични изследвания. Осигурява се съвременно лечение със скъпоструваща терапия за заболявания като множествена склероза, хепатит, ревматоиден артрит (биологични продукти от последно поколение), диабет. Касата осигурява лекарствена терапия при най-често срещаните онкозаболявания както при жените, така и при мъжете.