Илиян Бърсанов, кмет на община Брегово: Поех Общината с над 2 млн. лв. задължения към фирми и доставчици

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Бърсанов, измина един месец от встъпването Ви в длъжност като кмет на община Брегово. Заварихте ли някакви „подводни камъни“?
Илиян Бърсанов: Всеки ден се появяват нови и нови. Поех Община Брегово с над 2 млн. лв. неразплатени задължения към фирми и доставчици. Има задължения към Националното сдружение на общините – не е плащан членски внос, същото е и към Асоциацията на дунавските общини. Храни, продукти, горива – нищо не е плащано, към някои фирми от повече от година не са се издължавали. Наближава Нова година, а има общински структури, които не са получавали заплати от месеци, същевременно Общината няма приходи. И това е голям проблем.
2007 година е изпълняван един проект по предприсъединителната програма „САПАРД“ – за подмяна на външен водопровод. Там изпълнението беше безобразно. Само преди два месеца Общината беше осъдена да изплати 900 000 лв. неустойка по този проект.
„НИЕ“: Има ли опасност някоя от фирмите да наложи запор на сметките на Общината?
Илиян Бърсанов: Има, да. Постоянно идват при мен – хората са коректни, но все пак периодът е доста голям и те влизат в такива просрочия, че ако не предявят претенции, ще загубят тия вземания.
„НИЕ“: С оглед на описаната от Вас ситуация, каква е първата Ви задача?
Илиян Бърсанов: Първият ми приоритет е да спра всички течове на финансови средства. Общината има партиди за вода, които се намират извън обектите-общинска собственост – това са овчари, кравари, които са останали в сгради на бившето ТКЗС, Общината има открити партиди за вода, хората си черпят вода, Общината плаща… Години наред никой не е възстановявал тези средства. Така е и с редица партиди на електромери.
Има един сключен договор с мобилен оператор, където се плащат такси за 500 карти. Раздавани са SIM-карти на кого ли не, и то с мобилен интернет. Общината поема таксите на всички тези карти и ги плаща – независимо дали са ги ползвали служители на Общината, или външни хора. Някъде около 7500 лв. плащаме всеки месец. Много хора са върнали картите, но таксите по договора си вървят и Общината плаща. Никой от мобилния оператор не иска да ми даде информация, но със сигурност като е сключен този договор са получени някакви устройства – било то телефони, таблети, лаптопи… Колкото по-голяма е сумата по договора, толкова повече са устройствата, които се дават. Такива устройства в Общината няма… Къде са – не знам.
Идеята ми е и да направим независим одит на Община Брегово – поне по-фрапиращите договори да ги обследват. Да изкараме „на светло“ нещата, които са правени.
„НИЕ“: Как оценявате работата на общинската администрация?
Илиян Бърсанов: Трябва да променим структурата на Общината, тъй като в момента щатът е доста раздут. И няма ефективност, дублират се структури, неефективни са, размива се отговорността, не се знае кой точно за какво отговаря.
70 души на пенсионна възраст – служители в Общината и в структурите на общинска издръжка, са с връчени предизвестия, те имат да получават обезщетения, неизплатени отпуски. Ще трябва да осигурим средства и за това. Най-голямото обезщетение е дължимо на бившия кмет – шест брутни заплати за продължителна работа на едно и също място и неизползвани отпуски от 2001 година, по груби изчисления това са някъде около 60 000 лв. Направих проучване с адвокати – казват, че това е изборна длъжност, кметът не е в трудово-правни отношения с никой и не би трябвало да ползва тези облаги по Кодекса на труда, но няма такава съдебна практика в България. Такова чудо едва ли има в друга Община – 20 години да си кмет и да не си ползваш платен отпуск.
Както казах, щатът е раздут и като освободим тези пенсионери горе-долу ще влезем в нормалните бройки на щатните длъжности, които реално са необходими. Тогава ще постигнем оптимизация и на разходите за трудови възнаграждения.
Едно от първите неща, които направих, е промяна в работното време на администрацията, защото то беше доста странно – с два часа почивка на обяд. Сега работното време е като на държавната администрация. Въведено е някакво комплексно обслужване тип „на едно гише“, но то не функционира реално като такова – долу, на първия етаж се подават искания за съответните услуги, а после хората се качват на втория етаж, на касата, за да заплатят за услугите. Доста тромава система, уж за улеснение на гражданите, а то всъщност се получава обратното. Затова една от първите ми задачи ще е да се подобри обслужването на гражданите.
„НИЕ“: Предвид тежкото състояние на Община Брегово, което описахте, ще търсите ли подкрепа от държавата?
Илиян Бърсанов: Разбира се. Освен това ще се обърне и по-сериозно внимание върху работата по проекти. Досега никакви проекти не са осъществени – единствено беше ремонтът на улици, който се направи в годината на изборите, предизборно. Иначе никакви проекти няма, а няма и почти никаква проектна готовност. Настоящият проектен период почти изтече и докато се напишат правила за новия програмен период ще мине време. Но надявам се да компенсираме.
Няма млади хора – не се е давало път на младите. Иска ми се да привлечем млади хора, със свежи идеи, които да търсят възможности, да черпят успешен опит от други общини, да дават идеи и тогава вече да разработваме проекти. Защото досега се е чакало някой консултант да дойде от София с готов проект – дори и този проект да не е толкова нужен, да не решава най-важните проблеми на общината.
Вътрешната водопроводна мрежа в община Брегово не е сменена, загубите на вода са огромни. Проблем е и уличното осветление – част от осветителните тела са още от преди 1989 година. Така разходите са много големи. А и осветителните тела са монтирани избирателно – там, където има техни хора, на всеки стълб – лампа, а който не е техен човек – тъмнина. Затова и една от първите ми задачи ще бъде осветлението да го направим както трябва да е в една община в 21 век.
Искам да организираме на 31 декември посрещане на Нова година на площада на град Брегово – с музика, с малко фойерверки. Да внесем нещо ново, да се види, че има промяна. Като цяло ми се иска да обновим културния календар на общината, да надградим, да развием това, което е правено до момента.
„НИЕ“: А има ли готовност за зимата?
Илиян Бърсанов: Има известни затруднения, понеже една-две години Общината не се е разплащала с тези, които са извършвали снегопочистване по населените места и хората малко са се отдръпнали – правя всичко възможно да им изплатим дължимите суми. За зимната поддръжка на общинските пътища има сключен договор с външна фирма, Общината полага грижи само за улиците в селата. Въпреки проблемите, ще се справим.
„НИЕ“: Ако съдим по тържественото заседание на Общински съвет – Брегово, можем да заключим, че няма да срещате проблеми по отношение на работата с Общинския съвет.
Илиян Бърсанов: Няма да има проблеми. Защото хората просто видяха, че работим за община Брегово. Всичко, което се прави, е за хората!
„НИЕ“: А самите хора започват ли и те да усещат това?
Илиян Бърсанов: Мисля, че го усещат. Искам по-бързо да се усети промяната, която обещахме в предизборната кампания. Да се подобри животът на хората, да има видими резултати.
„НИЕ“: Сблъсквайки се с толкова проблеми, съжалявате ли, че се кандидатирахте за кмет на община Брегово?
Илиян Бърсанов: Не, аз съм твърд човек и проблемите само ме амбицират още повече. А и аз като цяло знаех каква е ситуацията. Диагнозата е ясна.
„НИЕ“: И каква е тя? Ще я бъде ли Община Брегово?
Илиян Бърсанов: Ще я бъде. Спрели сме пропадането. Сега тръгваме нагоре.
Разговора води ТЕОДОРА Макавеева