Здравните власти обявиха подробности за условията за връщане на учениците в клас

Сподели: 

При осигурена безопасна среда учениците могат да се върнат в клас от другата седмица – това става ясно от публикуваната вчера (3 ноември) заповед на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров, с която са определени условията, при които учениците могат да се върнат към присъствено обучение в общините, където 14-дневната заболеваемост е над 500 на 100 000 население. Условията изискват осигуряване на безопасна среда. Те включват тестване на всички деца с щадящи тестове два пъти седмично. За педагогическия и непедагогическия персонал също ще се изисква тестване, ако лицата не притежават сертификат за ваксинация, преболедуване или антигенен, или PCR тест.
В общините, където 14-дневната заболеваемост е между 250 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове, или без тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието. При 14-дневна заболеваемост под 250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал.
Заповедта дава възможност присъственото обучение да започне след 8 ноември, но конкретните дати за всяко училище ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки. Допуска се присъственото обучение да се въвежда за отделни училища или дори отделни класове, в зависимост от преценката на образователните институции и създадената организация.
Днес на „Фейсбук“ страницата на Министерство на здравеопазването беше съобщено пък, че при възстановяване на присъственото обучение няма да се тестват само ученици с валиден документ за преболедуване или за ваксинация при децата над 12 години. Децата със специални образователни потребности ще се тестват от родителите в къщи. Частните училища също ще получат безплатни тестове за малките ученици.
Малко след като беше съобщено за вчерашната заповед на министъра на здравеопазването, здравните власти обявиха още, че децата реално няма да влязат в класните стаи преди 10 ноември, а и тази дата се оказа доста условна. Връщането на най-малките ученици – от първи до четвърти клас, на ученическите скамейки ще стане факт от другата седмица само при условие, че дистрибуторите на одобрените вчера (3 ноември) от Министерството на здравеопазването тестове доставят договорените количества до 8 ноември. Това обяви министърът на образованието и науката Николай Денков след извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

От Министерство на здравеопазването обявиха, че всички социални партньори са се обединиха около следните решения:
1. Осигурените от МЗ тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболеваемост над 500 на 100 000 души.
2. В тестването ще се включват медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически специалисти, които отговарят на изискванията за безопасност - имат валиден документ за ваксинация или преболедуване, или се тестват два пъти в седмицата.
3. За осигуряване на безопасна среда в училище педагогическите и непедагогическите специалисти без „зелен сертификат“ ще бъдат тествани два пъти в седмицата с осигурени безплатни антигенни тестове.
4. В понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят по 30 минути за тестване на учениците от I до IV клас. Това ще става при промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, на междучасията или при друго решение на директора на училището.
5. Минималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца.
6. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.
7. Педагогическите и непедагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получат допълнителни средства от бюджета за 2021 г. за двата месеца до края на годината. Размерът на това възнаграждение ще бъде определен в анекс към Колективния трудов договор.