Започна изграждането на център за високи постижения във видинска гимназия

Сподели: 

Със символична „първа копка“ днес беше поставено началото на строително-монтажните дейности на Център за високи постижения в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Директорът на училището Насенка Димитрова представи проекта, като подчерта, че неговата главна цел е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база, която да предоставя възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда. Училището е едно от общо 28 професионални гимназии в страната, които ще получат статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. 

„Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ е едно от водещите авторитетни учебни заведения в област Видин,  предпочитано от ученици за продължаване на тяхното образование. Изграждането на Центъра е поредното доказателство в търсенето на възможности за иновативни модели и тяхното прилагане в образователния процес“, отбеляза в словото си заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова. От името на д-р Ценков, кмет на Община Видин и от свое име, тя поздрави ръководството и педагогическия екип на училището за спечеления проект и пожела успех в бъдещите  дейности. 

По проекта се предвижда извършване на строително-ремонтни работи за превръщане на училищен учебено-производствен корпус в учебна сграда с модерно обзаведени и оборудвани кабинети за енергетика, електроника, компютърна техника, цифрова и аналогова схемотехника и други. Предвидени са също обособяването на фитнес център и многофункционална конферентна зала за работа по проекти, презентации и видеоконферетнти връзки. В Центъра ще се предлагат и краткосрочни квалификации за продължаващо обучение на възрастни - безработни и заети лица които да отговорят на потребностите за развитието на бизнеса. 

Общата стойност на договора е в размер на 3 462 856,70 лв., от които 2 885 713,92 лв. безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз и национално съфинансиране  на стойност  577 142,78 лв.