Заключително мултиплициращо събитие по проект “Платформа за обучение за работа с Електронното Правителство”

Сподели: 

 

Над 130 души, представители на културни институции, бизнес от културната и творческата индустрия, местни власти и медии взеха участие в мултиплициращото събитие по проект “Платформа за обучение за работа с Електронното Правителство”, договор №2020-1-BG01-KA227-ADU-095128, финансиран по Програма „Еразъм+“. Заключителното събитие се проведе на 10 февруари 2023г. в град Видин. Координатор по проекта е Видинската търговско – промишлена палата, партноьор от Румъния е Сдружение „Олтения за 10“, а от Северна Македония Младежката асоциация „Феникс“.

По време на събитието бяха представени резултатите от проекта (E-learning Hub – образователна платформа за работа с електронни услуги, видео наръчник за работа с електронни услуги, предоставяни от държавната администрация, теренно проучване за изготвяне на обобщен списък на електронните услуги, с които потребителите срещат проблеми, които следва да бъдат включени във видео уроците и наръчник за работа с електронни услуги). Разработените интелектуални продукти бяха високо оценени. Представителите на културните организации проявиха особено голям интерес към двата наръчника, като подчертаха полезността на платформата и на видеата, показващи лесни стъпки за работа с различни електронни услуги, предоставяни от държавната администрация. 

Участниците в събитието обсъдиха възможностите за надграждане на проекта и разработването на нови полезни инструменти, които биха могли да улеснят работата на културните институции.

В края на събитието Красимир Кирилов председател на Видинска търговско – промишлена палата благодари на всички участници за присъствието и за получената обратна връзка по отношение на разработените в рамките на проекта продукти.

Повече информация за проекта и всички разработени интелектуални продукти са достъпни на E-learning Hub – образователна платформа за работа с електронни услуги.

Всеки, който среща проблеми при работата с КЕП или при използването на електронни услуги, предоставяни от различни институции би могъл да се възползва от разработените по проекта видео уроци. Необходимо е само, всеки индивидуално да си направи регистрация в платформата. Регистрацията става бързо и лесно. Попълва се единствено име и фамилия, имейл, потребителско име и парола.

---
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.