д-р Юри Ценков, директор на Център за изследователски и образователни проекти при УНСС: Бих помогнал с идеи, предложения, дори с консултации на всеки един човек от Видинския край

Сподели: 

Центърът за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се фокусира както върху разработването, така и върху изпълнението на научноизследователски проекти в областта на икономиката, мениджмънта, правото и други научни области. От няколко месеца дейността на центъра ръководи гл. ас. д-р Юри Ценков (в ляво на снимката), който е роден и израснал във Видин. Пред вестник „НИЕ“ той разказа за досегашния си професионален път.

„НИЕ“: Разкажете малко за себе си:

Гл. ас. д-р Юри Ценков: Ако трябва да започна малко по-отдалече, завърших езиковата гимназия във Видин, където получих много добри знания по английски. По време на студентските ми години тези знания се оцениха и започнах разработването на един проект, финансиран по Програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност”. Така станах част от катедра „Национална и регионална сигурност“. От тогава се занимавам с различни видове проекти (научни и в частната сфера) и естественият ход на нещата беше тази ми експертиза да бъде използвана в рамките на целия университет. Когато предишният директор на Центъра за изследователски и образователни проекти напусна, ректорът професор Димитров прецени, че с опита си в работата по проекти бих се справил добре със задачата да ръководя центъра. Предложението беше гласувано на Академичен съвет, където получих пълна подкрепа и така станах директор на центъра.

„НИЕ“: Каква е дейността на центъра  за изследователски и образователни проекти и към кой са насочени тези дейности?

Гл. ас. д-р Юри Ценков: Чрез дейността на центъра се стремим да създадем култура на взаимодействие и взаимопомощ при разработването и изпълнението на проекти. В УНСС имаме няколко структури, които се занимават с проектна или изследователска дейност и се насърчава доброто взаимодействие между тях и Центъра.

Дейностите на центъра са насочени към това да подпомагаме всеки един служител или звено в университета – при наличие на конкретна идея да потърсим възможности за финансирането и осъществяването й, ако има конкретен проект, който вече е одобрен, да помогнем в управлението, отчитането. Ние сме в ролята на консултанти, които, на базата на натрупаните знания и опит, помагаме целият процес да протича по-добре – проектите да бъдат написани по-добре, да са съобразени със съответните изисквания на европейските и на българските управляващи органи, така че да имаме по-голям успех, при отчитането също има много детайли, които трябва да бъдат съобразявани, така че да няма санкции или финансови корекции. Ако е необходимо съдействие с това да се намери подходящ партньор по даден проект, при възможност помагаме. Също така можем да съдействаме и на външни организации, участващи в съвместни проекти с УНСС, с идеята всичко да приключи успешно.

В момента разширяваме инфраструктурното обезпечаване на процеса – разработваме софтуер, свързан с регистрация на минали и бъдещи проекти. Вече има солидна база данни с минали проекти. Колегите, подавайки проектно предложение могат да се обърнат към нас да им предоставим тази база данни и да изберат подходящите проекти, за да си изготвят CV. В момента създаваме и база данни с контактни лица, които могат да са потенциални партньори.

„НИЕ“: С няколко думи да ни разкажете за най-големите успехи.

Гл. ас. д-р Юри Ценков: Аз реално съм от два месеца директор на центъра и за това кратко време се сформира нов екип в този център. Вече имаме подадени няколко проекта с различни катедри от университета. Успявам да привлека все повече и повече хора да се свържат с този център, да работят заедно с нас, което за мен е на този етап големият успех. Може би след една година, ако повторим интервюто, ще мога да се похваля и с конкретни проекти, но процесът е около 6 месеца на одобрение на едно проектно предложение. Така че на този етап мога да се похваля с няколко подадени проекта по европейски програми, просто чакаме в момента обратната връзка от там, за да видим как са ни оценили. Търсени сме и от университети от различни държави, от Италия, от Гърция, от Германия, подадохме заедно с тях проекти като партньори. Нещото, от което лично съм най-доволен, е че се сформира един млад и енергичен екип и хората в него са много отворени към това да се помага и да се реализират възможно повече идеи.

„НИЕ“: Използвайки трибуната на вестник „НИЕ“, какво бихте казали на хората от нашия край?

Гл. ас. д-р Юри Ценков: С достатъчно труд и постоянство, по един или друг начин, човек стига до там, накъдето е тръгнал. Искам да погна с идеи, предложения, дори с консултации на всеки един човек от Видинския край и дори вече го правя. Оказа се, че има много хубава идея за разработка на иновативен и много високотехнологичен продукт във Видин, но на този етап нямам право да разкажа повече. Хората се свързаха с мен и в момента търся възможности за финансиране на тяхната идея, надявам се да стане. Идеята е много актуална в наши дни – особено на фона на енергийна криза и прехода ни към зелена енергия, така наречената „зелена сделка“, така че възможностите пред тях са големи и аз се радвам, че ме потърсиха. Помощта, която оказвам към тях е наистина абсолютно безвъзмездна и се надявам да имат успех.

„НИЕ“: Вашето послание към младите хора, които избират да продължат образованието си в България?

Аз продължих моето в УНСС, в Катедра „Национална и регионална сигурност“. Положените ми усилия се оценяиха от един много напредничав и сплотен екип, който ми даде свобода, възможности и съдействие да се развивам в избраната от мен област.

Визитка:

Гл. ас. д-р Юри Цветанов Ценков е роден във град Видин. Родителите му са лекари. Средното си образование завършва в Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“– Видин, а висше в УНСС със специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Придобива научната степен „доктор“ през 2013 г. Има издадени 21 публикации. Научни му интереси са в областта на управление на риска; управление на проекти; иновации и инвестиции. Чете лекционни курсове по: Устойчиво развитие; Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана; Управление на иновациите. Има повече над 15 години опит в разработване, управление и изпълнение на проекти по редица програми както за науката, образованието и държавните структури, така и за бизнеса.