Деца от различен етнос рисуваха и писаха за живота си заедно

Сподели: 

Тридесет пет деца от община Монтана участваха в конкурса за рисунка и есе „Живеем заедно и хармонично“.

Деца от V до VІІ клас от училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Габровница, от ІV-то  ОУ „Иван Вазов“ – Монтана и от Народно читалище „Еленко Ценов 1896“ в село Горно Церовене представиха свои рисунки, на които изобразяват идеите си за приятелството, разбирането и приемането на различията. Наградите на победителите връчи кметът на Монтана Златко Живков.

На първо място е Анна Александър Янкова – IV ОУ „Иван Вазов“ – Монтана, на второ е Цветомила Иванова Цветкова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Габровница и на трето – Александър Георгиев Попов –  V ОУ „Иван Вазов“ – Монтана. Освен грамоти, младите художници получиха и предметни награди – смарт часовник, слушалки и външна батерия.

Осем ученици от VІІІ до ХІІ клас от гимназията по лека промишленост, природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“, гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ и финансово-стопанска профилирана гимназия „Васил Левски“ писаха есе по темата на конкурса.

На първо място е Албена Иванова Николова – ХІІ клас ПМПГ „Св. Климент Охридски“, на второ – Теодора Димитрова Георгиева – Х клас ПМПГ „Св. Климент Охридски“ и на трето място е Алекс Емилов Атанасов – VІІІ клас ПГЛП.

Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие и малък подарък.

Конкурсът се организира в рамките на арткампания по проект „Културни пътеки на приятелството", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.