Данните - преизборът на личен лекар през декември 2019-та година

Сподели: 

1342-ма здравноосигурени са се възползвали от свободното си право на персонален преизбор на общопрактикуващ лекар през месец декември 2019-та година. Данните са за последния регламентиран период за преизбор на личен лекар, съобщиха от Районната здравноосигурителна каса – Видин.

Сравнителният анализ на данните за броя на хората в област Видин, променили регистрацията си при личен (семеен) лекар, когато това е регламентирано да се случи, показва: 1 553-ма през юни 2019-та; 2 859 през месец декември и 1 389 – през юни 2018-та година. Най-малък брой хора са сменили личния си лекар през юни 2016-та – 1265.

През тези два месеца в годината – юни и декември, здравноосигуреният посещава лично кабинета на новоизбрания личен лекар. Необходимо е да представи здравноосигурителната си книжка. Заедно с новоизбрания лекар се попълва регистрационна форма за постоянен избор. В регистрационната форма се вписва и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на здравноосигурителната система и здравно обслужване от новоизбрания личен лекар. Не е необходимо да се посети Районната здравноосигурителна каса.

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2020-та година.

По всяко време може да се провери последната актуална регистрация при личен лекар на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса: nhif.bg, рубрика „Услуги за граждани“, „Проверка на личен лекар“.

Безплатно полученият уникален код за достъп дава същата възможност, както и личен достъп по всяко време до електронното здравноосигурително досие.