Във Видин обсъдиха стимули от общините под формата на стипендии за обучение на специалисти по здравни грижи

Община Видин готова да осигури стипендии за 10 студенти
Сподели: 

По какъв начин местната общност би могла да помогне за решаването на сериозния проблем с липсата на медицински кадри във видинската болница, а и в системата на здравеопазването като цяло – отговор на този въпрос с повишена трудност търсиха участниците в проведена днес дискусия, организирана от заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова. Повод бе подетата от нея инициатива за обучение на видински младежи като специалисти по здравни грижи в Русенски университет „Ангел Кънчев“, с идеята тези студенти да провеждат практиката си в МБАЛ „Света Петка“, където след дипломирането си да останат да работят за срок от 3 години. Целта на дискусията бе да се обсъдят допълнителни стимули от общините и местния бизнес под формата на стипендии за обучение на бъдещи медицински специалисти, които ще работят във видинската болница.
Участие в срещата взеха кметовете на общините Видин – д-р Цветан Ценков, Ружинци – Александър Александров, Ново село – Георги Стоенелов, Кула – Владимир Владимиров, Димово – Светослав Славчев, Бойница – Анета Генчева, заместник-кметът на община Чупрене Мария Тодорова, директорът на МБАЛ „Света Петка“ д-р Ивета Найденова, административният директор на Филиал Видин Момчил Станков, както и председатели на общински съвети, общински съветници, представители на образователни институции и др.
„Инициативата, която започнах още в края на миналата година, е свързана с това да решим проблема с кадрите по здравни грижи във видинската болница – да го решим сами, да го решим ние, като общност“, заяви в началото на срещата заместник-председателят на Народното събрание. Кирова обясни, че на този етап липсата на квалифицирани преподаватели не дава възможност за обучение на здравни специалисти във видинския филиал. Затова идеята е да бъде сключен меморандум между Русенски университет „Ангел Кънчев“ и МБАЛ „Света Петка“, който да позволи младежи от област Видин, които имат желание да се обучават за специалисти по здравни грижи в РУ „Ангел Кънчев“, да подписват договор за работа за срок от 3 години след дипломирането във видинската болница, където преди това да провеждат практиката си. Такава възможност вече има, след като в началото на годината видинската болница е получила необходимата акредитация, посочи Кирова. Обучението на бъдещите специалисти по здравни грижи ще е безплатно, а Русенският университет ще им предложи и безплатно използване на общежитие. Тя подчерта обаче, че са необходими допълнителни стимули, така че млади хора от региона да изберат да се обучават за специалисти по здравни грижи и след това да се върнат във Видин – такъв стимул според зам.-председателя на Народното би било получаването на месечни стипендии, каквито общините в област Видин биха могли да отпускат.
Директорът на МБАЛ „Света Петка“ д-р Ивета Найденова представи анализ на състоянието на човешките ресурси в лечебното заведение. Тя посочи, че за да работи болницата в оптимален режим, е необходимо да са заети 207 длъжности – към края на 2021 година заетите длъжности са 178, свободни са 29, като 41 души работят на допълнителен втори трудов договор. „Най-голям е броят на специалистите     по здравни грижи на възраст от 50 до 60 години – 66 души, тоест в следващите 10 години може да се очаква те да напуснат болницата. В болницата работят само трима специалисти по здравни грижи на възраст от 20 до 30 години; от 30 до 40 години са седем; от 40 до 50 години са 49 души; от 60 до 70 години са 46 души, а седем специалисти по здравни грижи са над 70-годишна възраст. „Ако успеем да привлечем млади кадри да работят във видинската болница, би било чудесно. Идеята е много добра и дано да се реализира, защото така в близък план ще бъде решен проблемът с недостига на специалисти по здравни грижи не само в болницата, но и в област Видин“, заяви д-р Найденова. Тя отбеляза, че това ще е добре и за системата на доболничната помощ, където също преобладаващият брой здравни кадри са в пенсионна и предпенсионна възраст.
Административният директор на Филиал Видин Момчил Станков разясни какво представляват специалностите от направлението здравни грижи и как ще бъде организирана кандидатстудентската кампания за видинските младежи. РУ „Ангел Кънчев“ подготвя кадри по няколко специалности – медицински сестри, акушер-гинеколози, кинезитерапевти и помощник-лекари (някогашната специалност фелдшер). „Това са бакалавърски специалности, при които три години е подготовката по теория, а четвъртата година от обучението е изцяло практика, която ще бъде провеждана не в Русе, а в болницата в град Видин“, обясни Момчил Станков. Той допълни, че желаещите да се обучават по здравни грижи ще могат да подадат документи във видинския филиал, тук ще държат и кандидатстудентските си изпити. Служителите във Филиала също така ще съдействат на кандидат-студентите при подготовката им за изпитите, включително чрез предоставяне на примерни тестове, учебни материали и др., посочи Станков.
Росица Кирова отбеляза, че ако до края на март общинските съвети вземат решения за отпускане на стипендии, още през тази есен първите видински студенти могат да започнат да се обучават за здравни специалисти в РУ „Ангел Кънчев“, което означава, че след три години ще започнат практиката си в МБАЛ „Света Петка“.
На финала участниците се споразумяха, че след един месец ще се проведе втора среща, за да се отчете кои общини са предприели мерки във връзка с обсъжданата идея.
В последствие от пресцентъра на Община Видин съобщиха, че институцията е готова да подкрепи инициативата, като предостави стипендии за срока на обучение на 10 студенти по здравни грижи в РУ „Ангел Кънчев“, които са подписали договор след дипломиране да работят във видинската болница. За целта администрацията ще подготви предложение, което ще бъде внесено във видинския Общински съвет.