ВАС връща делото за избор на кмет във Вършец в Административния съд в Монтана

Сподели: 

Върховният административен съд отмени решението на Административен съд – Монтана, с което беше отхвърлена касационната жалба срещу решението на ОИК – Вършец за избор на кмет на община Вършец. Жалбата и делото по нея са върнати за ново разглеждане от друг състав в административния съд в Монтана при спазване на указанията, дадени от ВАС в мотивите за решението Жалбата е от кандидата на Коалиция ПП – ДБ Недялко Томов.

„По изложените съображения обжалваното решение е постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с допускането и преценката на допустими и относими към спора доказателства, а правните изводи са необосновани, направени без спорът да е изяснен от фактическа страна… Делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който да съобрази предмета на направеното оспорване – кои точно протоколи на СИК се оспорват и по отношение на кои факти (извършени поправки, зачертавания, липса на подписи от всички членове на СИК и т.н) се оспорва тяхната истинност, като на основание чл.193, ал.3 и чл. 194, ал.1 ГПК да допусне съответните доказателствени искания.“ се казва в решението на ВАС.

Кандидатът на ГЕРБ-СДС и вече четвърти мандат кмет на община Вършец Иван Лазаров беше избран на първи тур с 0.43% или 16 гласа над 50%-та бариера. Недялко Томов е втори с резултат 41.87%.

„Удовлетворен и обнадежден съм от това решение. То е много силен сигнал за хората от община Вършец, които след порочните практики по време на изборите и решението на съда в Монтана загубиха вяра в гражданското общество и правовия ред. Вярвам, че Административният съд ще разгледа делото безпристрастно и компетентно и ще вземе правно обосновано решение“, коментира Недялко Томов.

Оспорването на резултата от страна на кандидата на ПП-ДБ е подкрепено с редица доказателства за нарушаване на изборния закон, които обаче АС в Монтана отхвърли. „Конкретните оплаквания са, че въпреки откритото по реда на чл.193 ГПК производство по оспорване на истинността на протоколите на секционните избирателни комисии (СИК), както и на протокола на ОИК Вършец, съдът в нарушение на съдопроизводствените правила е оставил без уважение своевременно направените от жалбоподателя доказателствени искания за допускане на съдебно-технически експертизи и за разпит на свидетели. Акцентира се върху протокола на ОИК, подписан с особено мнение от седем от общо единадесет членове на ОИК, като се твърди, че това поставя под съмнение отразения резултат от гласуването. Иска се отмяна на решението и произнасяне с решение по същество, с което изборът за кмет на община Вършец да бъде обявен за недействителен.“ се казва в жалбата.