Ваня Ненкова, окръжен прокурор на Видин: Основен приоритет в работата ми е безкомпромисното отношение към престъпността в област Видин

Сподели: 

Професионалният път на прокурор Ваня Ненкова е преминал изцяло в системата на прокуратурата. От 19.07.2019 г. заема длъжността административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин

„НИЕ“: Прокурор Ненкова, какви качества трябва да притежава окръжният прокурор, според Вас, и какви са неговите административни отговорности?
Прокурор Ваня Ненкова:
Окръжният прокурор носи голяма отговорност, така че, според мен, той е длъжен да бъде последователен в действията си, решителен и непоколебим при изпълнение на служебните си задължения. Като основен приоритет в работата залагам на безкомпромисното отношение към престъпността в област Видин. Като административен ръководител окръжният прокурор, от една страна, трябва да е взискателен спрямо работата на всички свои колеги, в същото време той задължително трябва да положи усилия за изграждане на благоприятна атмосфера за работа в рамките на колектива. По този начин могат да се очакват положителни резултати, надграждане на постигнатото и усъвършенстване.
„НИЕ“: Какви са основните тенденции по отношение на престъпността в област Видин?
Прокурор Ваня Ненкова:
Работим по много дела, като преобладаващи са тези, свързани с битовата престъпност, домашно насилие, закани за убийство, държане и разпространение на наркотици, контрабанда. Най-многобройни са престъпленията против собствеността. Предвид спецификата на региона, през 2021 г. Районната прокуратура е работела по 129 преписки и дела за извършени престъпления в отделни стопански отрасли, по-конкретно за незаконна сеч на дървета от горския фонд.
„НИЕ“: Наскоро на Дунав мост при Видин бяха задържани голямо количество бижутерийни изделия. Има ли образувано дело, какви са действията на прокуратурата, ако може да ни кажете нещо повече за този случай?
Прокурор Ваня Ненкова:
Особеностите на територията, включена в нашия район, са свързани с наличието на две граници - с Румъния и със Сърбия, както и с изградените гранични контролно-пропускателни пунктове и Дунав мост Видин – Калафат. Те определят и наличието на характерни за Окръжната и Районната прокуратура във Видин престъпления – против митническия режим, държане на акцизни стоки без бандерол, внос на стоки, имитиращи известни търговски марки, незаконно преминаване на границата на страната.
Относно въпроса Ви за конкретния случай, свързан със задържаното голямо количество златни изделия, Окръжна прокуратура – Видин работи по образувано досъдебно производство за контрабанда. Общото тегло на предмета на престъплението е 41,600 кг бижутерийни изделия, оценени на стойност 2 201 888 лева. Те били укрити в лек автомобил, в специално изграден тайник. По делото има две обвиняеми лица, които понастоящем са с взета най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“.
„НИЕ“: Много актуален е въпросът, свързан с пандемията, как работите в условията на усложнена епидемиологична обстановка и имате ли дела за нарушаване на наложена карантина?
Прокурор Ваня Ненкова:
Пандемията определено изисква създаване на такава организация на работа, която да отговаря на новите условия, но в същото време Окръжната и Районната прокуратура във Видин да продължават да изпълняват пълноценно задълженията си. Именно така работим – със същия интензитет, с оглед спазване на сроковете, заложени в Наказателно-процесуалния кодекс.
Делата, отнасящи се до нарушаване на наложена карантина, са от компетентността на Районна прокуратура – Видин. През изминалата 2021 г. колегите са работели по 67 досъдебни производства, образувани за това престъпление. Част от тях са приключили с внасяне на обвинителни актове в Районен съд – Видин срещу виновните лица, привлечени към наказателна отговорност. Основната ни цел е да установим, докажем и предадем на съд извършителите на престъпления.
„НИЕ“: Какво мислите за медийното отразяване на дейността на Окръжна прокуратура – Видин и Районна прокуратура - Видин?
Прокурор Ваня Ненкова:
Мнението ми е, че трябва да се заложи на коректност при взаимодействиеро с медиите. Прозрачността е един от приоритетите, които следваме, разбира се, при спазване на законовите разпоредби, в частност НПК, свързани със защитата на тайната на разследване. Обществото очаква да работим открито и по този начин да повишаваме доверието на българските граждани към прокуратурата. Длъжни сме да информираме за нашата дейност – ръководене на разследвания, привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, поддържане на обвинението в съда. Това на свой ред ще води до повишаване на правната култура на гражданите. В този ред на мисли искам да подчертая, че Окръжна прокуратура – Видин вече в по-голяма степен е проактивна по отношение на предоставяне на информация за медиите.
„НИЕ“: Как се отрази преструктурирането и закриването на прокуратурите в Кула и Белоградчик през 2019 година ?
Прокурор Ваня Ненкова:
Преструктурирането не доведе до промени, които да се отразят негативно върху работата на Районната прокуратурата. Колегите бързо възприеха новите промени в организацията на работа. Постигна се равномерна натовареност между прокурорите. В градовете Кула и Белоградчик са създадени териториални отделения към прокуратурата, към които гражданите могат да се обръщат при необходимост. Бих искала да подчертая, че преструктурирането по никакъв начин не се отразява върху достъпа на хората до правосъдие. Реформата се оказа полезна и навременна.
„НИЕ“: Вие сте окръжен прокурор повече от две години, какво смятате, че още трябва да бъде направено за по-ефективна работа на институцията?
Прокурор Ваня Ненкова:
Нашата работа е динамична. Всеки ден се изправяме пред предизвикателства, а междувременно трябва да довършваме започнатото. Окръжна прокуратура – Видин следва да продължи да работи качествено и срочно. За целта трябва да се запази отличната организация на работа и да се повишава квалификацията на магистратите и служителите. Важно е да се надграждат начините за комуникация на прокуратурата с обществото, което ще води до повишаване на доверието.
„НИЕ“: Въпросът за разделението на властите продължава да е във фокуса на публичните дискусии. Какво е Вашето мнение по тази тема?
Прокурор Ваня Ненкова:
За да има работеща правосъдна система, тя трябва да е независима. Прокуратурата, като част от тази система, следва да работи в интерес на нейните граждани и само като независим орган може да постигне ефективност в правораздаването, нещо от което обществото в пълна степен е заинтересовано. Чрез сътрудничество е възможно постигането на върховенството на правото, към което всички се стремим.
„НИЕ“: Какво ще пожелаете на своите колеги в началото на Новата 2022 г.?
Прокурор Ваня Ненкова:
Пожелавам на всички мои колеги, на всички работещи в Прокуратурата на Република България да са здрави, да продължават да работят професионално и отговорно. Чувството за удовлетвореност винаги носи положителни резултати и желание за развитие.