Без зелен сертификат за посетителите в обекти с обществено значение

Сподели: 

От днес, 10 март, посетителите на обекти с обществено значение вече не трябва да представят „зелен сертификат“. Това е втората стъпка в плана за деескалация на противоепидемичните мерки, с оглед положителната тенденция за намаляване заболеваемостта в страната. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.
Планът предвижда след 20-ти март изискването за „зелен сертификат“ да отпадне и за работещите в обектите с обществено значение, при запазване на благоприятната тенденция в развитието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в страната..
От днес отпада и ограничението за брой деца в група при провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи.