Александър Александров, кмет на Ружинци: Чуваме гласа на хората в общината

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Александров, преди няколко дни Общински съвет – Ружинци прие бюджета на Общината за 2022 г. В какви параметри ще е той и как премина гласуването му?
Александър Александров:
Бюджетът, който Община Ружинци ще изпълнява през 2022 г., е 9 644 204 лв. Радващо за мен на проведеното на 18 април заседание той беше одобрен с 11 гласа „за“. Имаше конкретни въпроси какви са плановете за един или друг обект, но в крайна сметка след разяснения от моя страна общинските съветници подкрепиха бюджета на Общината за 2022 г.
Опитали сме се максимално при изготвянето на бюджета да заложим реална приходна част, така че този бюджет е реалистичен, това е бюджет на стягането на финансовата дисциплина. Защото прогнозите са, че инфлацията ще продължава да расте и Общината трябва да е в състояние да работи в тази сложна икономическа ситуация.
В бюджета сме предвидили отпадането на таксите за посещение на детските градини, както и транспортните разходи за учителите и общинските служители до работните им места. Заложили сме и средства във всички населени места, които ще бъдат използвани по предложение на кметовете и кметските наместници – това включва в кв. Белоптичене (Ружинци) и в село Бело поле изграждане на огради с материали от Общината и труда на заетите по програми; както и направата на ограда на паметника в село Динково, който е издигнат в памет на убитите в Белоградчишкото въстание на това място около 240 души.
„НИЕ“: Въпросът, който най-пряко засяга хората, е разпределението на средствата за капиталови разходи. В какъв размер са те и какви дейности предвиждате?
Александър Александров:
Списъкът за капиталови разходи е на обща стойност 4 320 664 лв., в което влизат около 2 млн. лв. средства по обекти, реализирани миналата година, които сега ще разплатим. Залагаме на сигурността – не само финансовата, а и физическата сигурност на гражданите. Затова предвиждаме пари за изграждане на видеонаблюдение – 35 000 лв. С тях ще обособим локални центрове за видеонаблюдение, обхващащи всички места, където е налично ел. захранване и подходящи сгради-общинска собственост. На тези места ще бъдат монтирани комплект от 8 камери, насочени в различни посоки, със собствен сървър – целта е да се обхване както самата сграда, така и районът около нея. Вярвам, че това ще доведе до намаляване на престъпността, тъй като ще дадем възможност на органите на МВР при необходимост да използват записите от общинските камери.
Имаме идеята да обновим осветлението в старите паркове. Сегашните осветителни тела вече не се произвеждат и отстраняването на повреди е трудно. Затова ще използваме съществуващите метални стълбове и ще монтиране върху тях диодни панели – 37 000 лв. са предвидени за тази цел.
През тази година залагаме и на проектирането на различни обекти, започвайки от разработване на проекти за асфалтиране на улици в селата Ружинци, Дреновец, Бело поле, Гюргич, Плешивец. Ще проектираме и изграждането на нова или допълваща ВиК мрежа в селата Дреновец, Роглец, Динково, Черно поле, Гюргич. Това са населени места, в които има необходимост от такива дейности – например в село Черно поле водопроводът е необходимо да бъде изцяло подменен, но за да стане това ние трябва да имаме готов проект и избран изпълнител, за да можем да търсим финансиране от държавата.
Тази година отделяме общо около 200 000 лв. за асфалтиране на тротоари по главната улица в Дреновец и Ружинци – преценихме, че полагането на асфалт е по-добрият вариант от традиционните тротоарни плочи, още повече че и гаранцията при асфалта е по-голяма. Ще видим какъв ще е крайният ефект. Но предвиждаме ремонтите на тротоари да са един от приоритетите в работата през следващите години.
Ще довършим и основния ремонт на читалище „Здравец“ в село Дреновец – там всяка година правим поетапни ремонти, като през тази година ще приключим с ремонтирането на тази сграда, остава ни санирането и подмяна на дограмата на част от първия етаж. Всъщност, на повечето места така действаме – тъй като нямаме възможност наведнъж да отделим големи суми, предвиждаме всяка година средства, с които се извършват най-важните ремонти в една сграда и така няколко години поред.
В момента довършваме проекти от миналата година, за които сега ще се разплатим Това е проектът за асфалтиране на десет улици в пет населени места – ремонтите бяха извършени миналата година, но сега ще направим разплащането, поради което в списъка за капиталови разходи фигурират предназначените за целта 1 370 000 лв. В списъка са и средствата за физкултурния салон на училището в Ружинци, който открихме преди дни – сумата е около 500 000 лв.
Обект от миналата година, който сега довършваме, е ремонтът на читалище „Христо Ботев“ в Дреновец. Там вече е подменена дограмата, в момента се санира сградата, така че тя ще има друг облик. Освен това ще бъде реновирано площадното пространство до сградата и ще бъдат възстановени в стария парк част от детските съоръжения, ще бъде монтиран и фитнес на открито в новата част на парка (между пощата и киносалона).
Предвиждаме средства за закупуване на оборудване за кметствата и за ритуални зали. В сградата на общинската администрация успяхме поетапно да подменим мебелите и оборудването в кабинетите, сега идва ред и на кметствата, с което ще осигурим на кметовете и кметските наместници по-комфортна среда за работа. Предвиждаме ремонти на кметствата в Динково, Дреновец, Плешивец, Черно поле, Гюргич, на пенсионерските клубове в Ружинци (саниране и ремонт на покрива) и в Тополовец (ремонт на двете помещения с шпакловане и боядисване на стени и циклене и лакиране на паркета).
Залагаме и 30 000 лв. за поддържане и обновяване на кътовете за отдих във всички населени места. Там, където има нужда от нови уреди и подмяна на съществуващите, ще направим това, така че да създадем по-добри условия за почивка на хората от нашата община. Предвиждаме и поставяне на десет соларни знака по път III-114 в участъка на училището в село Дреновец и центъра на Ружинци.
Предвиждаме и средства за асфалтиране на улици. Няма как да ремонтираме всички улици - миналата година успяхме да ремонтираме 3 км улици, тази година сме заложили над 8 км за асфалтиране, ще продължаваме и през следващата година. Така поетапно все повече улици в селата ще бъдат асфалтирани. Това е една от мерките, които предприемаме, за да създадем по-добри условия за живот и община Ружинци да стане място, където младите хора да остават да живеят, а заминалите си да имат причини да се завърнат. Когато има добра среда за живот и, разбира се, работа, хората ще остават тук. Младите имат нужда и от развлечения – затова провеждаме кинофестивали през лятото, каним театрални постановки, организираме фолклорни фестивали, подпомагаме провеждането на съборите в селата, като осигуряваме духова музика, която да весели жителите.
„НИЕ“: Част от споменатите от Вас дейности – ремонтите на тротоари и изграждането на ограда на паметника в село Динково – в предходен наш разговор казахте, че са предложения, направени по време на общественото обсъждане на бюджета. Сега ги виждаме включени в него.
Александър Александров:
Това са положителни предложения на хората, в чието мнение ние се вслушваме. Въпреки че и аз, и кметските наместници, и кметовете, и администрацията се опитваме да виждаме от всички страни проблемите, вероятно някои неща ни убягват. Понякога предложенията на жителите по една или друга обективна причина не могат да бъдат реализирани. Но при всички случаи е важно да чуваме гласа на хората и ние го правим. Последните две години на пандемия ни лишиха от възможността да провеждаме събрания с много хора, което беше традиция, следвана от нас два пъти в годината. Сега можем отново да организираме такива срещи и ще се възползваме от това.
„НИЕ“: Очакванията са, такава е заявката и на правителството, че в средата на годината ще има актуализация на републиканския бюджет. Каква допълнителна подкрепа е нужна на общините, която би могла да дойде с тази актуализация?
Александър Александров:
Имаме нужда от завишаване на средствата в изравнителната субсидия. За общини като Ружинци е трудно да събираме средства от местни приходи, които да използваме за местните дейности –парите, които събираме от данъци, са доста ограничени в следствие на редица демографски и социални фактори. Като добавим инфлацията, за която прогнозите са, че ще продължава да расте, наистина общините ще се нуждаем от допълнителни средства в рамките на изравнителната субсидия.
НИЕ