България

Лицата без постоянен и настоящ адрес в България ще се регистрират на „служебен адрес“?

Гражданите, които не притежават жилищен имот или не са в състояние да представят изискуемите документи за извършване на адресна регистрация като документ за собственост или за ползване на имот, договор за наем и др., да могат да заявяват адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на „служебен адрес“. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

НАП: До 31 януари може да се променя вида на осигуряването

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

2,5 млрд. евро са отпуснати като спешни мерки на земеделските производители в ЕС от 2014 г. насам

Нов доклад показва, че от 1 януари 2014 г. до края на 2023 г.

НС реши откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Предвижда се записите от заседанията да се съхраняват на съответната интернет страница.

Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 година, ако са удържали авансов данък

До края на януари 2024 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2023 година са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими авансови данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тя се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.

Шестима кметове от Северозапада номинирани за членове на Управителния съвет на НСОРБ

Кметът на община Враца Калин Каменов, Златко Живков – кмет на Монтана, Валентин Христов – кмет на Плевен, Донка Михайлова – кмет на Троян, Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен, Боян Иванов – кмет на Белоградчик са номинирани за членове на  Управителния съвет на  Национално сдружение на общините. Това стана ясно на регионално делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ от Северозападния район за планиране, което се проведе в Монтана.

АЕЦ „Козлодуй“ оттегли иска си срещу бивша служителка

АЕЦ „Козлодуй“ оттегля иска за 500 000 лева, заведен срещу бившата служителка на предриятието Наталия Станчева и майка ѝ Йордана Кулинска, заведен от предишното ръководство на ядрената централа с мотив злоупотреба с правото на достъп до обществена информация. 

До 29 февруари е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 29 февруари, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, като за Етап I. Новите срокове предвиждат сдруженията на собствениците да подадат необходимите документи в общините до 10 февруари.

709 българи спечелиха безплатни карти за пътуване в Европа от DiscoverEU

36 318 осемнайсетгодишни европейци, сред които 709 българи, ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят разнообразието на Европа, да научат за нейното културно наследство и история, и да се свържат с хора от целия континент.

Страници